Jan Helge deler videre – slik implementerer nå Jernbaneverket SpeedDate konseptet

I dag fikk jeg en veldig hyggelig mail fra Jan Helge Luth i Jerbaneverket.

Han har oppsummert sine første refleksjoner etter å ha startet innføringen av sin versjon av SpeedDate konseptet på sin arbeidsplass – 15 min of fame, denne uken. Utrolig spennende!

Han deler gjerne sine erfaringer med oss andre her på bloggen. Nedenfor følger Jan Helges e-post (som han har godkjent at legges ut ).

Men først og fremst, tusen takk Jan Helge for at du deler videre – det er masse ny læring i e-posten din nedenfor, jeg skal blant annet bli mer kjent med Jay Cross kjenner jeg! :)

Speed date konseptet for ansatte

I går gjennomførte jeg og en kollega Speed date på avdelingen inspirert av deg. Det var kjempespennende og lærerikt. I forkant hadde vi sendt ut en innkallelse med «Speed date -15 min of fame». Vi avtalte at vi skulle komme innom den enkeltes arbeidsplass og vi hadde sendt ut to hovedspørsmål på forhånd. Mine kolleger var kjempepositive og vi lærte utrolig mye i løpet av kort tid.

Med å sende ut en agenda på forhånd var våre kollegaer forberedt og kunne fokusere budskapet sitt. Jeg tror også det var lurt at den ene part kun skulle fokusere på aktiv lytting. Muligens er ordet speed date feil, men det funker.

Min hovedlæring fra første “date” er følgende:

 • Ha en kort og konsis agenda (åpne spørsmål) med klar hensikt. Stick to it
 • Sett av riktig tid. 15. min var for lite til å kunne sette seg inn i helt nye arbeidsområder. Vi måtte ha 20-30 min i vårt tilfelle. Dette var nødvendig for å få begrep å begripe hva arbeidet til vår kollega gikk ut på. Videre ble informasjonen supplert med gode tips og lenker på mail i etterkant.
 • Fokuser på aktiv lytting, da får enn avstemt om enn forstår hva den andre sier
 • Ikke ta diskusjoner der å da, men avtal eventuell oppfølging.

Hvordan skal jeg bruke dette videre?

 • Jeg kommer til å gå ut til flere personer i organisasjonen å be om en speed date. Konseptet gav mersmak og er en ypperlig måte å bli kjent med organisasjonen og ansatte.
 • Om to uker arrangerer jeg en samling for 11 endringsveiledere hvor jeg skal bruke elementer av “speed date” supplert med workshop. På den måten får en satt fokus på det som er viktig og det vi kan gjøre noe med. Det vil gjøre min jobb lettere i forhold til prioriteringer av støtte til disse ressurspersonene. Fokuset er mitt blir klart og målbart.

Hva kan en organisasjonen lære av dette?

 • Speed date kan bidra til effektiv kunnskapsdeling og erfaringsutveksling i organisasjonen.
 • Organisasjoner som ønsker å nå sine mål må ha effektiv læring i hverdagen. Kun 10% av læringen i moderne organisasjoner skjer gjennom seminarer og kurs (Jay Cross 2012). Derfor bør ledere fokusere mye på å støtte og tilrettelegge for de 70% av læringen som skjer i arbeidssituasjonen. Det skjer ikke av seg selv. Gode støttefunksjoner for den enkelte vil være viktig for effektiv deling og læring.
 • Jeg tror medarbeidere som føler seg verdsatt og som får ta del i felles mål vil være svært motivert til å lære og utvikle seg. Speed date er et av flere verktøy som enn kan bruke for å få oversikt over sin/andres rolle i organisasjonen, lære av andres erfaring og ikke minst etablere hensiktsmessige nettverk. Speed date med ledere, hvor ledere kan bidra med sin erfaring kan være en annen metode. Da går enn bort fra at all informasjon bare kommer til toppen, men også kommer ut i organisasjonen igjen.
 • Ansatte som får ta del i høyre mål og får ansvar vil i følge endringsguru M. Fullan ta ansvar for nivået over seg gjør suksess. Hvis ansatte lærer å lære og ikke minst tar ansvar for egen læring vil den ansatte få nødvendig kompetanse i en tid hvor tilegnelse og bruk av kompetanse er essensielt for at organisasjonen skal ha et konkurransefortrinn. Speed date kan være en oppstart av noe større.
 • I den digitaliserte verden har alle et sjefsansvar. Syretesten er om ansatte får oppføre seg som en. Resultatansvar er en selvfølge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *