Trenger egentlig norske ledere å forholde seg til sosiale medier?

I forrige uke holdt jeg et innlegg på Evry Insight med følgende tema » Trenger egentlig norske ledere å forholde seg til sosiale medier?»

JA, er mitt klare svar her. Men jeg tar den litt lengre, det er ikke nok å forholde seg til og å implementere sosiale medier som verktøy, det må forankres i strategien og gjennomsyre hele selskapet og alle ansatte – selskapet må bli «sosialt».

Hvorfor mener jeg det? Utgangspunktet er at vår hverdag har forandret seg drastisk. Jeg har beskrevet dette mer omfattende i dette innlegget «Noen tanker om ledelse i 2012» http://tinteguri.com/2012/08/16/noen-refleksjoner-rundt-ledelse-i-2012/

Mine topp 5 bekymringer som leder:

Helt konkret, i min hverdag opplever jeg store utfordringer og «hodebry» som toppleder. Dette er utfordringer som fordrer at jeg må tenke ut av boksen og ikke minst handle ut av boksen. Jeg må utvide min tradisjonelle verktøykasse for ledere og ledelse og omfavne nye verktøy hvis jeg i det hele tatt skal ha sjanse til å utøve lederrollen og lederoppgaven de neste tre årene.

1. Kravet om vekst er konstant

– selv med prognoser som ikke er lovende, skal vi levere vekst. Det er ikke godt nok å levere litt bedre enn i fjor, vi må levere mer og annerledes. Eksistengrunnlaget vårt blir vurdert kontinuerlig og vi har lært fra dotcom og dotkonk tiden, det er næring etter tæring i 2012. Prisene går ned, marginene går ned, vi må selge større volum med nye leveransemodeller bare for å opprettholde kurven, og da har vi ikke begynt på oppgaven om vekstkravene engang.

2. Vi må være forberedt på det uventede

– med ny teknologi og nye forretningsmodeller kan nye aktører komme fra sidelinjen og sette etablerte selskaper ute av spill ved å angripe kjernen av inntektspotensialet og eksistensgrunnlaget. Ta selskaper som Google, Amazon, Skype – disse selskapene er bygget på ny lest og de konkurrerer «head to head» med de største etablerte markedslederene og visker ut tradisjonelle bransje-nyanser og inndelinger.

3. Vi må levere mer med mindre ressurser

– kravet om å balansere næring etter tæring og effekten av internasjonalisering blir bare mer og mer markant. Overflødige støttefunksjoner (ikke alltid vi mener de er overflødige…) og sentralisering av roller gjør at vi mister «hands-on» ekspertise i mange selskaper og lokale områder. Kravet om lavere pris, selvbetjening på nettet, mellomledd som kuttes, nye dialogformer med sluttbrukere gjør at man må tenke annerledes. Oppgaven blir å utvikle og benytte oss av nye leveransemodeller, større grad av partnerskap og innovative forretningsmodeller.

4. Vi kjemper om talentene hver dag

– med lav arbeidsledighet i Norge (spesielt sammenlignet med andre Europeiske land), må vi kjempe om å bevare talentene vi har internt og å attrahere talenter eksternt. De nye talentene kommer fra andre generasjoner, de har andre krav, de jobber annerledels og de vil påvirke agendaen og utgjøre en forskjell med en gang – selv om de er 25 år og uten erfaring. De mestrer de nye verktøyene og tar det som en selvfølge at det gjør lederne deres også.

5. Kampen om oppmerksomhet – vi må bli mer synlige, på en annen måte, selv om vi er verdens største IT selskap…

Dette er et stort paradoks. Det er ikke nok å leve på et etablert merkenavn og bruke tradisjonelle kanaler. Det er her sosiale medier kommer inn. Det er et nytt verktøy for å treffe sluttbrukere og å kommunisere individuelt og tilpasset. Massekommunikasjon blir vanskeligere og vanskeligere. Målgruppene forventer at du er PÅ, i alle kanaler – med et budskap som passer de. Rollene til PR og klassisk kommunikasjon er i stor endring.

Da er det godt at teknologien har gitt oss nye verktøy for å håndtere disse utfordringene.

Dette sier DIFI.no om sosiale medier:

«Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform.”

”Sosiale medier er et samlebegrep for en rekke kommunikasjons-plattformer der fellesnevneren er at de ikke er avsenderstyrt”.

Plattformer & applikasjoner: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, Gowalla, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web-baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging, vlogging, crowdsourcing osv.

Det er plattformene og applikasjonen som dessverre får mest oppmerksomhet. Sosiale medier er så veldig mye mer enn å opprette en konto på Twitter eller være tilstede med en firmablogg. Det er en ny arbeidsmåte – og det er ikke DU som styrer spredning og kontroll av innhold. Jo mer profesjonelt du prøver å sende avgårde ting, jo mindre oppmerksomhet får du. Det må være ekte, autentisk og komme fra DEG.

Mange lederes holdninger til sosiale medie begrepet er knyttet til en applikasjon eller en plattform. Jeg tok en liten runde i eget nettverk og fikk følgende tilbakemeldinger:

“ Det er for tenåringer og fotballfruer”

“Jeg leser ikke blogger, har ikke tid”

“Jeg er ikke på Facebook, tullete å bruke tid på det”

“Dette har ingenting med business å gjøre”

“ Dette kan markedsavdelingen bruke tid på”

“Vi har ikke budsjetter til dette”

“ Ser ikke poenget med å dele, hvorfor skal vi det?”

“Datteren min blogger, det har ikke noe med mitt selskap å gjøre”

“ Kontakt med masse ukjente, det er unødvendig – lite personlig”

“Fokus på enkeltpersoner – ikke noe for et selskap”

“Hypa – big time – dette har ikke livets rett på sikt”

“Tidstyveri! – helt unødvendig”

Dette er årsaken til at jeg hevder at det største problemet med å forankre forståelsen av sosiale medier i tradisjonelt norsk næringsliv, på toppen hvor det må forankres – er navnet: sosiale og medier.

Dette ble behørlig diskutert på Twitter for cirka en uke siden og Hans Petter Nygård-Hansen skrev innlegget «sosiale medier er et belastende begrep» http://hanspetter.info/2012/09/sosiale-medier-er-et-belastende-begrep/

Vi må snakke om ren forretning, våre utfordringer på inntekts- og utviklingssiden, hvordan vi skal treffe sluttkunden, posisjonere selskapet og bygge merkevare og markedsandeler. Dette handler om overlevelse – det er faktisk ganske så alvorlig – fordi det handler om å bygge neste generasjons bærekraftige arbeidsplasser.

Fra sosiale medier til sosial forretning

Jeg mener at man i næringslivet bør snakke om “sosial forretning”, som en naturlig utvikling av “internett forretning” (ebusiness).

De fleste selskaper nå har et normalisert forhold til ebusiness kontra i 1996 da man trodde at det var nok å få seg en www adresse. ebusiness gjennomsyret hele verdikjeder fra salg til logistikk til selvbetjening. Det åpnet opp et internasjonalt marked på godt og vondt og det satte nye krav til Corporate Governance. Det er 16 år siden det. Nå står vi ovenfor en ny endring som det er viktig å ta innover oss – steget videre til å bli en sosial forretning.

Social Business Forum har en suveren beskrivelse av et sosialt selskap:

«En organisasjon som har satt på plass strategier, teknologier og prosesser for å systematisk engasjere alle individer i sitt økosystem (ansatte, kunder, partnere og leverandører) for å maksimere mulighetene og verdiene.»

Det er dette det handler om – ikke bare et nytt verktøy – det er en ny gjennomsyring av selskapene – gjennomsyring av det sosiale aspektet i alle ledd. Nøkkelord er åpenhet, forankring, delegering, deling, spredning, ærlighet og ekthet.

HP Norge på vei til å bli et sosialt selskap

Vi i HP Norge vil med vår nye strategi mot 2015 søke å bli et sosialt selskap. Jeg tror vi MÅ bli det for å lykkes fremover, vi har rett og slett ikke noe valg.

Vi har forankret dette i strategien vår – den handler om å sette spor. Vi har jobbet systematisk internt med en syv steg proesses for å sikre at alle blir hørt, for å gjøre nødvendige analyser og kalkyler de siste fem månedene. Vi har jobbet tradisjonelt og kombinert det med et sosialt aspekt både i prosess og gjennomføring.

Vi har satt oss tre store og viktige ambisjoner for å engasjere alle i vårt økosystem med mål om å maksimere mulighetene våre og levere resultater som er bedre enn prognosene tilsier:

1. Bli Norges beste arbeidsplass

2. Bli IT bransjens mest synlige aktør

3. Levere imponerende vekst

Skal vi få til dette må ALLE i HP Norge sette spor.

Vi har begynt arbeidet, og det vil ta tid før det å tenke og jobbe sosialt blir en del av vårt «DNA».

– og vi deler våre erfaringer åpent, fordi det gjør et sosialt selskap anno 2012.

24 thoughts on “Trenger egentlig norske ledere å forholde seg til sosiale medier?

 1. Hei!
  Jeg er overbevist om at du har rett! Dere har ikke noe valg! Og om dere hadde det, hvorfor skulle dere velge å la være..? Det innebærer en stor omstilling og innsats i organisasjonen blant ledelse og ansatte, men fordelene på sikt vil veie opp for det!

  Forankring i ledelsen er alfa omega! Initiativ fra deg som leder og det å få «sosialiseringen» inn i firmaets strategi er veien å gå! :)

  Lykke til!

  (Jeg er ikke leder selv, og har lite arbeidserfaring fra det private næringsliv. Min kommentarer er først og fremst basert på sunn fornuft med andre ord.. – Og på egne erfaringer fra omstillingsprosesser og arbeid i offentlig sektor – det er ikke sååå annerledes! 😉

  Vennlig hilsen
  Cathrine Østensvig Dale

 2. Klar og tydelig melding Anita!Du har allerede satt spor. Jeg kom til å tenke på et sitat av Jan Vincents Johannessen: «Du setter ikke spor der hvor alle andre går.»

 3. Dette er definitivt ikke bare en utfordring for din bedrift. De utfordringene du lister opp er av så generell natur at dette gjelder veldig mange bransjer, og de ledergruppene som sover nå kommer ikke til å skjønne hva som treffer dem om en stund. Her har mange toppledere en veg å gå. Jeg setter stor pris på at du deler refleksjonene dine!

 4. Hei damen 😉
  Jeg tror du har helt rett!
  Sannheten som disse «bloggerne» har skjønt er hvor viktig sosiale medier kan være i merkevarebygging, nettverksbygging, kommunikasjon og rett og slett kunde kontakt. Jeg tror veldig på at det er viktig med en «sosial» strategi, og at gratis reklame som dette (gjort på riktig måte) kan heve en bedrifts renome med 100 trinn…men det er viktig at man tenker seg om, og ikke poster noe om sko når man egentlig selger regnfrakker…..sagt enkelt:) Jeg har selv blogget i 3 år og sett hvilke lesertall man kan få over natten….sosiale medier er her for å bli så hvorfor ikke gjøre det beste ut av det…..jeg jobber selv med kommunikasjon og sosiale medier i min nye jobb, og har aldri hatt det mer moro…..Ha en riktig fin dag!

 5. Hei Anita,

  jeg opplever at du har sunne tanker rundt en ny utvikling vedrørende måten vi som mennesker kommuniserer med hverandre fremover via sosiale media eller i det minste en tenkt utvikling av hvordan vi kommer til å kommunisere via sosiale media.
  Det jeg ser av det du skriver er at du har store bekymringer rundt hvordan du skal komme dit og du legger stor vekt på alle de mulige fremtidige utfordringene.
  Om jeg hadde jobbet i HP i dag, noe jeg ikke gjør, og lest om dine store bekymringer for fremtiden ville jeg nok, hypotetisk, ha begynt å sjekke arbeidsmarkedet 😉
  Ja, arbeidsmarkedet er tøft Anita og det krever MYE innsats av alle for å nå de målene som gis til ledere og andre ansatte i de fleste bedrifter. Et spørsmål er hvordan man får med seg alle som skal «dra lasset» til å dra det i riktig og samme retning.. Det krever god fokus fra de ansatte for å se muligheter som er tilgjengelig i markedet nå og fremover. I tillegg er det viktig at forståelsen av målene og veien dit er lik eller tilnærmet lik den du har i ditt hode.

  Du skriver om noe jeg liker å leve etter selv og det er at man må tenke utenfor boksen og handle utenfor boksen så ofte som mulig for å skille seg ut. Du gjøre det som skal for å få firmaet til å vokse og nå de voksende målene som kommer fra toppledelsen i selskapet. Dette er jeg helt enig med deg i Anita :-) !
  Et lite tips for å lykkes med dette er definitivt å også endre måten å se utfordringene på. Om man ser utfordringene som de fem punktene du har dokumentert så har du allerede havnet godt inne i boksen, slik jeg opplever det. Det å være klar over en utfordring er noe annet enn å skrive utfordringen på veggen og sementere den i godt inn i sin egen og andres bevissthet.
  Det å tenke utenfor boksen krever at man i stor grad også *lever* der så mye av tiden som mulig. Din virkelighet handler kun om dine tanker og dine oppfatninger av den realiteten man lever i Anita. Andre mennesker ser det selvfølgelig på andre måter fordi det er deres virkelighet og den er definitivt forskjellig fra din virkelighet.
  Forutsetningene for å dele og overlevere en ide, tanke, visjon som blir «riktig» oppfattet av de andre krever i dag mer enn et dokument og en tale eller to. Det å være sikker på at budskapet er mottatt slik man er avhengig av at det skal mottas krever en feedback mekanisme for å være sikker på at budskapet er forstått. Tid er penger og man har ofte kort tid på å implementere endringer. Da er det viktig at man oppfatter det samme og at man synkroniserer virkelighetene og sjekker at de faktisk er like.

  Jeg hørte engang en foredragsholder som snakket litt om hvordan vi oppfatter ting rundt oss. Spennede foredrag han holdt! Rosinen i pølsa kom til sist da han sa at han akkurat hadde holdt 200 ulike foredrag denne ene timen :-)
  Basert på den kommentaren vet du også at dine mange ansatte opplever det du opplever forskjellig/nyansert på flere plan. Noen skjønner kanskje ikke hva du ønsker å oppnå i det hele tatt (deres realitiet), andre opplever at de skjønner hva du ønsker å oppnå (deres realitet) og noen blåser i det du sier og synes bare at det er ok å jobbe i bedriften fordi lønnen og kollegaene er ok.

  Som regel jobber man (leder og ansatte) etter rutiner, gamle rutiner (inne i boksen), og har stort sett fokus på sine oppgaver (kunder). Når endringene kommer så stritter man i mot fordi man er redd (frykten overtar) for at endringen skal gjøre livet mer problematisk (igjen ens egen oppfattelse av realiteten). Det å flytte dine ansatte utenfor boksen og få dem med på endringene er en større utfordring fro ledere fordi det jo har noe med oppfatningen av alles oppfatning av virkeligheten å gjøre. Frykten mange opplever i dag er i stor grad lite rasjonell for de som står på «utsiden» av vedkommenes opplevelse. For den som står med begge bena oppe i sin virkelighet er den derimot 100% reell!

  Tips: Skriv ned ti eller fem ting man er redd for at skal skje på en A4 side. Brett arket sammen, legg det ned i en konvolutt, skriv datoen seks måneder eller et år frem i tid. Ta konvolutten frem på denne datoen og kryss av hvor mange av de tingene vi var redde for skulle skje i denne perioden faktisk skjedde..
  Dette er en god feedbackmekanisme som kan benyttes på mange områder.

  Mulighet til å endre oppfattelsen av virkeligheten er i veldig stor grad styrt av hva media, politikere og toppledere i større bedrifter gir åpning for.
  Eks.: Om man her i Norge oppfatter at USA er inne i sin største økonomiske krise noensinne så er det vår 100% subjektiv oppfatning. Husk også at det er MANGE i USA som oppfatter at det er en økonomisk oppgang (deres virkelighet) fordi de tjener gode penger, faktisk øker etterspørselen enormt etter deres produkter og tjenester nå og fremover!

  Det å være leder som du er krever mye av deg som menneske og person. Mange glemmer ofte at de har en familie som er MYE viktigere enn en jobb. Man kan alltid få en ny jobb men en ny familie vokser ikke på trær… Dette samme gjelder for alle de ansatte i bedriften også. Ofte går familieliv virkelig på bekostning av jobben og familielivet settes bak jobb fordi man opplever (har blitt fortalt) at jobben er viktigst akkurat nå fordi det er en stor kontrakt eller et anbud eller et annet kunde oppdrag som skal utføres. Som regel så står disse i kø, 365 dager i året, for veldig mange unge ansatte med små nystartede familier.

  Klarer man å få de ansatte til å skjønne «alvoret» ved å male alle utfordringene i klare farger på veggen? Klart det…. Det å skape et bilde om en mulig dyster fremtid er fullt ut mulig å fortsette med men vær forsiktig med hva du ønsker deg, sa en gang en klok person, det kan tenkes at du får akkurat det du «ønsker» deg 😉

  Din fokus på å få HP til å kommunisere tettere med kundene, være så åpne som mulig med dem og være deres prefererte partner starter og slutter med inspirerte ansatte og trofaste forhandlere og distributører. Det å være forutsigbar for alle disse rundt dere kan gi en utrolig gevinst og der kan sikkert sosiale medier komme inn, løfte HP opp og bli mye mer synlig enn i dag.

  De tre visjonene dine til slutt finner man mer eller mindre i alle store selskaper i dag men frustrasjonen råder fremdeles, nedbemanningsspørsmålet er der, farsourcing-outsourcing-sentralisering diskuteres av forskjellige tjenester. Ofte blir slike visjoner fort en floskel som bare henger der uten noe positiv energi.

  Du har mange virkelig fantastisk gode medarbeidere rundt deg Anita.
  Ta godt vare på dem!

  Jeg ønsker deg lykke til videre og håper at du når alle de mål du setter for deg selv, dine ansatte og for selskapet.

  • Hei Morten og tusen takk for en veldig omfattende og fin tilbakemelding! Syntes du har å mange fine kommentarer og refleksjoner, og jeg ville bare kommentere en liten ting. Når du nevner at jeg har store bekymringer for fremtiden, så er nok det en sannhet med store modifikasjoner:)

   Jeg er svært realistisk og pragmatisk til lederoppgavene jeg står ovenfor – men jeg er veldig tydelig på at alt er mulig :) – og at det er FOLK som utgjør forskjellen. Jeg har valgt å være veldig transparent på hvilke utfordringer vi står ovenfor (som jo hele bransjen står ovenfor) fordi jeg vil at alle skal være med å ta ansvar og forstå hvorfor et selskap tar de grepene det gjør. Det er ubegrenset med kreativitet og løsninger folk kommer med så lenge de blir involvert og tar eierskap – det tror jeg på. Jeg tror ikke mine kolleger blir «redde» når jeg forteller om hvordan rikets tilstand er – de forstår det og de lever jo i det hver dag – det viktigste er å demonstrere hvordan VI skal utgjøre en forskjell, at vi har en plan og at alle vet hvor vi skal og hvordan – at alle skal være med å sette spor og at vi har en genuin tro på fremtiden fordi VI skaper den sammen:)

   anita

 6. Hei
  Jeg er veldig enig i det du skriver her og svaret mitt til din overskrift er et klart JA.
  Jeg selv er markedsførerstudent på BI andre året. Der har vi i dette semesteret valgfag og jeg valgte da sosiale medier. Der skal vi begynne å blogge om temaet. Twitterkonto skal vi og ha. Jeg har begynt å forme min blogg og skal no lage min første faglige blogginnlegg. Tema for den er usikkerheten mange føler for sosiale medier og det å bli synlig i det nye landskapet. Jeg har lyst å nevne deg som et godt eksempel på en som har klart å finne den fine balansegangen mellom det å være privat og profesjonell, gjerne ha med et bilde av deg også. Er det iorden for deg? Du kan ta en titt på bloggen min hvis du ønsker. Det er : http://corrales.no/lillann/
  På forhånd takk og lykketil videre med bloggingen.

  Hilsen Lillann

 7. For et flott innlegg!
  Hadde vært spennende å lese noe om Sosiale Medier/Blogg/Twitter mtp. B2B der «sluttbrukeren» er et helt firma, og ikke en privatperson, kanskje du har skrevet noe sånt?

 8. Godt skrevet og klar oppfordring fra deg, Anita. Jeg skal gjøre mitt for å spre dette videre – og håper mange ledere (og andre) leser og tar dette inn over seg. TAKK for at du deler – god helg til deg og dine fine!

 9. Pingback: Raushetens tidsalder « lysthode

 10. Hei Anita!
  Her var det mye spennende! Som du vet har jeg vært leder lenge. Da jeg var ung leder lagde jeg en «firmablogg»; «Stikkontakten – et lite innstikk av kontakt». Det var et A4 ark, med informasjon om smått og stort i Storm Elektro, lagt i løningskonvolutten til alle ansatte. Egentlig ikke mere tungvint enn med din blogg. Jeg skrev bursdagskort til alle 250 ansatte (fin romjuls aktivitet!) og la dem på forfallsbok. Sentralbordet sendte. Litt mer personlig enn dagens Face gratulasjoner, men samme iddeen. Som du skjønner er jeg helt enig med deg, vi må være sosiale i bedriftene. Helt fra toppen!
  Det jeg sliter med nå er at jeg har ikke nok kompetanse til å fullt utbytte av teknologien. Jeg skulle gjerne hatt bedre oppdateringsrutiner på websidene, både på Grace, Eileen og Storm Eiendom. Men, som lett ordblind – alt for mange baller i luften blir det skadelidende områder. Takk for din inspirasjon. Det blir nok litt skjerpings fra m,eg på dette snart! hilsen Erling S

 11. Pingback: Storebjørn og lillebjørn « lysthode

 12. Pingback: Kolumbus, del III | Engage // Innovate's Blog

 13. Hei, veldig kjekt å lese din blogg, så åpen, direkte og tett på alt, business og privat. Er selv blitt just 40, fått enormt med ambisjoner, ser ingen kriser bare spennende utfordringer, skal bli leder selv har jeg bestemt en vakker dag. Er allerede så ambisiøs at jeg har startet søknads prosesser. Jeg har begynt på BIs Bachelor of Management, eneste som nytter skal en klatre i karrerien er og ha formell utdannelse, 19 år med arbeidserfaring er ikke nok idag testet å bevist. Fikk oppgitt linken til denne bloggen som en del av pensum i ledelse.Vil nok dele denne med mange bekjente etterhvert. Jeg blir far for 3dje gang om 1.5 mnd, døgnet skulle hatt mer timer men fy så kjekt at det går i ett fra morgen til kveld. Lykke til videre i HP, jeg jobber i Statoil å lykke til med oss der og, mye snakk om sosiale medier og alt hva vi må bli bedre på, dette skrevet fra en HP workstation lap top , som funker som en kule !!! mvh Arnt

  • Hei Arnt og tusen takk for veldig hyggelig melding fra deg! Ja, det kan være bra for karrieren å kombinere reell erfaring (som jeg syntes er absolutt viktigst!) med en akademisk vinkling og påfyll! Jeg syntes BI har blitt et veldig godt alternativ og har hatt stort utbytte av det jeg har lært der. Jeg tok Masterprogrammet i styrearbeid og det ga meg mer ballast og tyngde når jeg satt i ulike styreverv.
   Tre barn – det blir bra Arnt – det er jo den aller aller største «investeringen» spør du meg – du er kjempeheldig og de er heldige med en far som har dine ambisjoner og virkelyst – for det er viktig! :)
   Hp & Statoil har hatt relasjoner over mange tiår og det skal vi fortsette med – jeg skal til Stavanger i november og bidra en helg med Start Up initiativet og jeg skal forelese på BI Stavanger i mars 2013! Er du på BI den datoen (ikke avklart ennå) rekker vi sikkert en kaffe! mailadresse er: tinteguri@gmail.com

   Lykke til med studiene, familielivet og jobben – dette blir bra!!!

 14. Pingback: Sosiale medier og prosjektledelse « Sjurs blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *