Det handler om resultater

12.november publiserte «Kjøkkenfesten» ved Jørgen Helland et viktig og for mange oppklarende blogginnlegg med tittel: Ledere i sosiale medier – resultater foran retweets

Jørgen Helland (som jeg aldri har møtt, men som er en velkjent sosiale medie strateg) skriver følgende:

Generelt sett trenger ikke ledere ha en aktiv tilstedeværelse i sosiale medier for å lykkes. De trenger ikke å blogge for å komme fram med sitt budskap, de trenger ikke å være på Instagram for å vise hva de ser på og de trenger ikke daglig twitring for å bygge kultur i virksomheten de leder. De trenger å nå mål.

Og med den innledningen treffer han blink.

Her er mine to refleksjoner som leder:

Bare for å være veldig tydelig – HP er et børsnotert amerikansk selskap, ta det for gitt at sannsynligheten for at de fleste aktiviteter et slikt selskap gjør, er for å sikre vekst og resultater.

HP Norge’s og egen inntreden i sosiale medier handler om to ting; resultater & lederskap.

1) Resultater. Å øke muligheten for at HP Norge leverer på strategiske mål for 2015 – tre definerte mål som er et resultat av vår strategiprosess de siste seks månedene i HP Norges økosystem (speeddates og analyser med kolleger, kunder, partnere m.m)

Mål 1: bli beste arbeidsplass i Norge
Svaret på ett av spørsmålene som 170 kolleger svarte på under SpeedDates, hvor spørsmålet var: ”Hva vil du at jeg som ny leder skal ta vare på i HP Norge”, svarte 90% ”mine kolleger”.

Humankapital er klart vårt konkurransefortrinn nummer 1. Vi må derfor tilrettelegge for at innovasjonskraften blant våre 400 kolleger kan blomstre, vi må oppmuntre til risiko, til å tenke nytt, til å ta ansvar for fremtiden til HP Norge – da må de involveres, da må de få gjøre ting på sine premisser der det er mulig, de må få lov til å skinne, til å ta plass og til å øke markedsverdien sin og å bruke sosiale medier kreativt der de mener det er hensiktsmessig for å utvikle markedet og levere på resultatkravene sine. Et lite eksempel er HP Norge sin firmablogg som ble laget på dugnad ( i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver), av kolleger som ville drive utviklingen av vår nye måte å kommunisere til markedet på. Dette er ingen erstatning for eksisterende kanaler, det er i tillegg til, vi snakker om sameksistens. Sosiale medier er ekstremt kostnads- og verdieffektivt.

Mål 2: være mest synlige IT selskap
Gjennom siste seks måneders dialog med våre kunder og partnere var budskapet klart; de vil se oss mer, både i møter, i media og i markedet, de vil at vi skal ha en mening, at vi skal sette agendaen og delta i viktige spørsmål for bransjen og samfunnet, at vi er mer enn bare produkter, pc&print, som vi er mest kjent for. De vil at HP Norge folket og merkevaren skal syntes. De har vært kunder og partnere i mange år, de husker storhetstiden da HP var synonymt med HavePride – de vil ha oss tilbake! Da pusser vi bare støv av grundernes verdier, ser til historien for å finne fremtiden og legger til verktøyene som er tilgjengelig i 2012.

Mål 3:levere imponerende vekst
Vi skal alltid ligge hestehodet foran konkurrentene våre, ingen av mine kolleger får «ståpels» hvis vi i ledelsen hadde sagt at vi skal øke omsetningen med 30% – vi skal drives av å vinne, jobbe smart og hardt, bruke nye verktøy, ha stor takhøyde og tillit og alltid strebe etter å forstå kundene våre enda bedre. Det handler om salg og markedsposisjon, det oppnår vi ikke bare på den tradisjonelle måten lengre, vi må tenke nytt.

2) Å gå foran som toppleder for å bryte barrièrer og leve strategien fullt ut – mine kolleger hører ikke på det jeg sier, de ser på hva jeg gjør.

Jeg kan snakke så mye jeg vil om vekst, innovasjon & linken til sosiale medier, eller som jeg kaller det transformasjonen til å bli et sosialt selskap, men de vil måle meg på hva jeg gjør.

Dette er sammenlignbart med hvordan vi på 90-tallet transformerte selskaper for å kunne tilby produkter og løsninger via e-business. Først trodde man at e-business handlet om å få en www adresse, deretter skjønte folk at det hadde med logistikk, salg og distribusjonskanaler som måtte revitaliseres og redefineres. Oppgaven gjennomsyret hele selskapet.

Det er det samme som skjer nå med sosiale medier. Mange tror fortsatt at man kun trenger en konto på Twitter eller å lage en blogg og vips er man på sosiale medier. Fullstendig feil! Dette handler om veldig mye mer, det er like dyptgående som e-business var, det gjennomsyrer og revitaliserer hele verdikjeden igjen, i en slags 2.0 versjon av e-business.

Bør alle andre ledere gjøre det samme?

Det er teknologien som har muliggjort sosiale medie plattformen og applikasjonene. Og jeg er enig med Jørgen Helland, jeg tror min rolle kanskje er litt i særstilling som leder av HP Norge. Jeg ser det nesten som min «forbannede plikt/oppgave» som leder av et av verdens største teknologiselskaper i Norge i 2012, å sette meg inn i dette og kanskje være en foregangsleder på adapsjon av ny teknologi. Uten sammenligning forøvrig, men på lik linje som at Johan H. Andresen har en særstilling fordi han er eier, Steinar i Stormberg som grunder – så er likheten og ulikheten mellom oss tre at vi har spesielle rolleposisjoner som ledere på sosiale medier. I tillegg var de begge pioneerer på sosiale medier i forhold til meg, jeg er nesten ”etternøler” til sammenligning.

En leders blogg er liten i den store sammenhengen

Og igjen har Jørgen Helland helt rett – min personlige blogg er bare en liten brikke i dette arbeidet – det handler om veldig mye mer enn den, den er bare en viktig igangsetter for min profesjonelle oppgave og rolle, men også et viktig lederutviklingsverktøy som passer min lederstil veldig godt.

Jeg liker å dele, stille spørsmål, være åpen, skrive og være i dialog med folk & ideer – for jeg leder når jeg blogger, jeg reflekterer når jeg blogger, og jeg gjør meg tilgjengelig. Det startet kanskje med mye fokus på lederens blogg, men det er ikke slik det kommer til å ende folkens, vi har så vidt begynt implementeringen av HP Norge sin strategi, jeg er bare en av 400 i HP Norge. Det er når dere på sikt ser at mine 400 kolleger begynner å bevege seg på nye og eksisterende arenaer, og hele vårt økosystem begynner å levere på den nye strategien, det er da effektene kommer.

Slipp folket løs!

Avslutningsmessig, om du er leder fra teknologibransjen, forbrukermarkedet eller politikken, jeg mener nok at det er en fordel at ledere i 2012 setter seg inn i hvordan sosiale medier som et nytt verktøy kan være en strategi-muliggjører, fordi det er det det er – og det kan ikke forståes helt med mindre man opplever det på kroppen litt – man trenger ikke å opprette en blogg som meg, men man må slippe frem andre i selskapet som er villige til å ta den rollen – for noen må gå foran, noen må GJØRE og ERFARE de nye vekstforutsetningene, ikke bare mene og forkaste uten kunnskap, det er da du mister talentene.

For meg er det jo helt greit at enkelte ledere og selskaper både venter, vegrer, fordømmer og forkaster – jo lengre de gjør det – jo lengre har vi et konkurransefortrinn i HP Norge – vi traff timingen, men vi kommer ikke til å ha rollen alene veldig lenge, så mens folket diskuterer hvorvidt sosiale medier, sosial strategi – og business er noe for sitt selskap, så GJØR vi i HP Norge om dagen, alle 400 :-)

12 thoughts on “Det handler om resultater

 1. Jeg linket også til Jørgen sitt blogginnlegg i går på LinkedIn med overskriften: «Hva? Du er leder og så sykler du ikke Birken sier du?? – Er i dårlig form du da??…. Det er mye hype og generalisering der ute. Jørgen Helland har, tror jeg, noen kloke tanker rundt ledere og sosiale medier:»

  Du skriver «..min personlige blogg er bare en liten brikke i dette arbeidet…. et viktig lederutviklingsverktøy som passer min lederstil veldig godt.»
  DETTE er en ekstremt viktig nyanse. Det passer IKKE alle ledere å ta den rollen fordi deres personlighet og lederstil ikke er forenlig med hvordan sosiale medier brukes, og ikke minst, oppfattes.

  DERIMOT… at de fleste ledere bør ha en oppfattelse av hva sosiale medier er, og hvordan «verktøyet» kan brukes for å oppnå virksomhetens målsetninger tror jeg er MEGET viktig. Gitt at bransje, produkt, målgruppe osv gjør at man trekker konklusjonen at sosiale medier ikke, pr i dag, kommer til å ha en signifikant påvirkning mtp måloppnåelse er jo helt ok, så lenge man har kunnskapen i bakkant til å gjøre denne vurderingen.
  Det kan jo også hende (forhåpentligvis) at lederen av en virksomhet har såpass selvinnsikt at han/hun ser at det er hensiktsmessig at andre tar rollen/oppgaven rundt virksomhetens tilstedeværelse i sosiale medier hvis han/hun selv ikke ønsker/bør ta den.

  Internett kom for å bli.
  Sosiale medier har også kommet for å bli. Innpakningen vil nok av likevel forandre seg med tiden, og om man skal være representert på Facebook, LinkedIn, Twitter eller andre fremtidige medier bør man ta noen strategiske valg rundt etter hvert som «gamle» medier dør, og nye komme til. Kjenner man ikke til mediene kan man heller ikke gjøre gode vurderinger……

  «ignorance is bliss» er det noe som heter… om det er smart (for en leder) i et samfunn i rivende utvikling er jo en helt annen sak….

  • Nettopp John, det handler om å følge med, være nysgjerrig og bedømme det nye utfra egen kontekst. Å generelt være skeptisk til nye ting og ny teknologi, UTEN å sette seg inn i hva det er – det tror jeg ikke er spesielt klokt. Å vita hva man snakker om før man dømmer, har alltid vært lurt:)

 2. Hei du
  Dette innlegget engasjerte meg. Bruken av sos medier har ekspoldert de siste årene. Facebook passerte 1 milliard brukerkontoer i sept mnd. Bare antallet i størrelse betyr at mediet er viktig. Instagram, Linkedin, Twitter, Yammer, Quora, Pintrest er bare noen av de andre sos mediene som folk bruker. Skillet på melk&brød oppdateringer og kunnskapsdeling på et faglignivå tror jeg vil være det store skillet på selve bruken av fremtidens sos medier. Skillet er der allerede i dag, men fagutviklingen og brukernes evner og ønsker om å bruke mediene mer strategisk vil øke :)

  Som master-student i ledelse er jeg uenig i påstanden til Jørgen Helland om at ledere ikke trenger å delta i sos medier. Det er på dette området som på andre områder. Det kollegaer er opptatt av må også en leder forstå tematikken av. Man må forstå hviklet potensiale som kommunikasjonsverktøy dette kan være. Hvilke muligheter det ligger i kunnskapsdelingen og hvilke muligheter det kan ligge i effektiviseringen og den nye interaksjonen mellom arbeidere. Om ikke annet så er det rart om en leder av en bedrift ikke forstår hva som blir snakket om i «small-talk», eller i utveksling av info. Det man ikke forstår, lager man oftere fordommer mot. Det man lager fordommer mot er det lettere å lage regler mot.

  Min påstand (som forsåvidt ikke er klekket ut av mitt hode) er at ingen teknologi har revelusjonert verden. Det først når teknologien tas i bruk, nye arbeidsprosesser blir dannet og akseptert, at revelusjonen finner sted.

  • Dette tror jeg du har helt rett i: » ingen teknologi har revolusjonert verden. Det først når teknologien tas i bruk, nye arbeidsprosesser blir dannet og akseptert, at revolusjonen finner sted.» Jeg tror også at Jørgen mener at ledere bør vite hva sosiale medier er, ikke nødvendigvis delta aktivt overalt selv, men selskapet og folkene må delta. Jeg trekker den kanskje litt lenger, ved å mene at dersom man som toppleder deltar aktivt, så er det en stor fordel, for selskapet, for kundene og for bransjen.

 3. Hei, Tinteguri!
  Det er så inspirerende å lese bloggene dine! Ung, fremadstormende forretningskvinne som tør å by på seg selv. De ansatte i HP Norge er heldige som har en slik leder. Men, du er også heldig som får muligheten til å jobbe sammen med 400 så kompetente medarbeidere. Som gammel pressemann og leder i flere kriseramma avishus i Norge gjennom 30 år, er jeg min alder til tross, utrolig nysgjerrig på det realativt nye fenomenet – sosiale medier. Det er heldigvis slutt på den tiden da folk som ønsket å ytre seg måtte sende leserbrev til redaktøren. Var det plass i avisen? Eller var innholdet på kanten av injurierende?
  Det er ikke mange årene siden det var slik. En håndfull redaktører i norske avishus satt med hver sin fasit på hva som skulle på trykk eller ikke. Jeg er glad jeg ikke lenger er i besittelse av denne «fasiten». På vegne av det trykte ordet er fremtiden skremmende og spennende.
  Lykke til Tinteguri! Måtte Norge fostre mange slike ledere som deg:)

 4. «Det man ikke forstår, prioriterer man heller ikke» (eller noe i den duren) skrev Hans-Petter Nygård Hansen på sin blogg for en tid tilbake. Der ligger nøkkelen, tror jeg. Om en leder ikke nødvendigvis trenger å tvitre aktivt selv, blogge og hele pakka, så må vedkommende sette seg tilstrekkelig inn i mekanismene til å skjønne at det må prioriteres. Og som du sier, lederen å slippet til de som kan, tør og vil.

  Når det gjelder dette med krav/forventning til om leder selv skal blogge, tror jeg du har rett i at det handler litt om bransje. HP har skjønt at et IT-selskap bør ha synlig leder, som også er aktiv på sosiale medier. Andre leder trenger kanskje ikke det. Men jeg ser likevel altfor mange med titler som kommunikasjons-/informasjonssjef, kommunikasjons-/informasjonsdirektør og lignende, som ikke er aktiv på sosiale medier. Som kanskje har opprettet profil på Twitter for leeenge siden, for så å fyre av én tweet og that is it. Sånt stusser jeg over. En leder (mellomleder eller toppleder) som jobber med kommunikasjon og markedsføring, bør ikke vedkommende være mer hands on? Eller er ikke det nødvendig?

  • Jo, jeg mener nok at de bør være mer hands-on, og som du sier, har man først opprettet en konto på en av applikasjonene kan man jo observere og lære litt først, deretter knekker man koden og finner sin egen stemme. Mye av fremtiden kommer til å være på digitale plattformer, så det er bare å lære seg prinsippene bak det mener nå jeg:)

 5. Pingback: Du har en Twitter-melding! | Tom Benonisen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *