Hvorfor og hvordan kan vi bry oss om klima? Kjøkkenprat med Svein Tveitdal #Klimavalg 2013

 

Klima er et svært viktig tema – men hvor viktig er det egentlig for politikerne og ikke minst oss velgere nå i valgkampen?

Bryr vi oss nok? Er temaet høyt nok på din agenda?

Leder for Klimavalg 2013 og tidligere FN-direktør, Svein Tveitdal, mener at vi har en alvorlig tidsklemme og må handle nå.

Dette må vi lære mer om (bildet er lånt fra klimavalg2013.no).

Arendal_stand

Torsdag kommer han til kjøkkenbenken, og forteller oss om tidsklemma, hvorfor det haster å handle nå, og om de seks kravene som Klimavalg 2013 fremmer.

Har du spørsmål du vil jeg skal stille? Kommenter gjerne på denne bloggposten,  på tinteguris Facebookside eller på twitter @krohntraaseth innen onsdag 14.august kl 17.00.

Klimavalg 2013 er en partipolitisk uavhengig allianse som mobiliserer for å få klimautfordringen høyere opp på dagsorden.

Det er 86 deltakerorganisasjoner (som Den norske kirke, Humanistforbundet, Norsk skuespillerforbund, Norsk klimastiftelse, Grønn hverdag, Forfatternes klimaaksjon, Ingeniører for klima m.fl) som har sluttet seg til disse seks felles politiske kravene:

1. Kutt norske utslipp i tråd med FNs anbefalinger.
I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40% innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. I 1990 var norske utslipp av klimagasser på 50 mill. tonn. Målene som er satt for utslippsreduksjoner i Norge i klimameldingen er imidlertid satt i forhold til en referansebane som viser 59 mill tonn i 2020. Dermed kan målet som er satt for utslippsreduksjoner i klimameldingen innfris ved å redusere utslippene til 44 mill tonn i 2020. Følger vi FNs anbefalinger for rike land må norske utslipp reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020.

2. Ta det historiske ansvaret på alvor.
Klimavalg 2013 krever at begrepet klimarettferdighet skal gis konkret innhold i klimapolitikken og at dagens politikk med å være en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene videreføres. For å få til en nødvendig global avtale må land som Norge gå foran med utslippskutt hjemme og bidra finansielt til både klimatilpasninger og utbygging av fornybar energi for fattigdomsbekjempelse, uten at dette bidrar til å øke de globale klimagassutslippene.

3. Skap grønne arbeidsplasser og ny næringsutvikling.
God klimapolitikk er god næringspolitikk. I en overgangsperiode hvor fornybar energi gradvis erstatter fossil energi, må Norge tilrettelegge for nye grønne arbeidsplasser, slik det ble tilrettelagt for etablering av petroleumsindustrien på 1970-tallet. En mer målrettet avgiftspolitikk (grønne skatter) enn den som er foreslått i klimameldingen kan bidra til en raskere omstilling og gi grunnlag for ny verdiskaping og næringsutvikling.

4. Norsk oljeindustri må innstille seg på redusert utvinningstempoet.
Skal global oppvarming berenses til to grader må store deler av verdens kjente kull og oljeressurser bli liggende uutnyttet. Dette må også gjelde også for Norge. Det må særlig legges begrensninger på utvinning som krever etablering av ny infrastruktur som forutsetter oljeproduksjon frem mot 2050 for å oppnå lønnsomhet.

5. Folket en viktig del av løsningen.
Vi kan alle være en del av løsningen på klimakrisa, men det krever at norske politikere gjør det enklere og mer lettvint å være miljøvennlig. Norske myndigheter må legge langt mer penger på bordet til utbygging av kollektivtrafikken og jernbanen, og sikre at vanlige folk er i stand til å redusere energiforbruket i sine bygg. På den måten kan folket få den klimapakken de fortjener for å bli en del av løsningen.

6. Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, næringsliv og folk flest gjør hva de kan for frivillig å redusere utslipp av klimagasser.
Klimavalg 2013 krever politikere og en politikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor, og straks griper tak i vår tids største utfordring; å lukke det veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt!

4 thoughts on “Hvorfor og hvordan kan vi bry oss om klima? Kjøkkenprat med Svein Tveitdal #Klimavalg 2013

 1. Hei Anita!
  Takk for at du tar opp disse viktige miljøsakene! Om noen er i tvil så la tvilen komme tiltalte til gode, og den tiltalte i denne sammenheng er spørsmålet om klimakrisen er menneskeskapt og om handling trengs!
  Gode hilsener, Espen Bunæs
  Styret, Miljøpartiet De Grønne, Buskerud

 2. For å si det veldig enkelet:
  Hvis vi «grønne» tar feil – så ender vi opp med et fornybart, miljøvennlig, rent og sunt samfunn – der det er lite forskjeller og folks basisbehov er dekket. …og vi har fossile energikilder i reserve.

  Hvis «full gass»-folket tar feil, og klimaendringene treffer oss med full kraft, da vil også forskjellene på fattig og rik forsvinne – vi vil nemlig alle bli fattige og lide nød. Og vi har brukt opp alt av reserver…

  For meg er valget lett.

 3. Pingback: Hent deg en kaffe – Kjøkkenpraten med #klimavalg2013 er klar! | Tinteguri

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *