Valget er tatt! Her er mitt valg og mine refleksjoner #valg2013

 

Ok, frem med kaffekoppen – dette er en litt lang bloggpost :)

Det var 14.november 2012 at jeg la ut den første bloggposten om forberedelser til valget 2013. Jeg mente det var på tide å bli mer oppdatert og engasjert som velger det kommende året. Det er Norges fremtid vi snakker om, viktige samfunnsoppgaver som skal løses.

Det er ikke bare politikere og partiene som må forberede seg, det er også vi velgere. Kanskje bør flere av oss på «grasrota» ta et mer bevisst valg rundt forståelse for og innholdet i de ulike politiske alternativene vi har i Norge? Kjenner vi de godt nok? Jeg gjør ikke det og vil gjøre noe med det, skrev jeg i fjor (bildet er lånt fra ww.cappelndamundervisning.no).

politikk

Jeg bestemte jeg meg for å sette meg inn i det politiske landskapet i Norge, å ta en personlig, politisk kunnskapsreise og inviterte som blogger de politiske partiene til dialog og oppfordret folk flest til å delta i dialogen med formål om å øke valgdeltagelsen og engasjementet. Som blogger er det naturlig å dele, og som norsk næringslivsleder er det et naturlig ansvar å ta del i de store viktige oppgavene Norge står ovenfor. Levere på noe mer enn egen jobbeskrivelse og fokus på eget selskap. Jeg syntes det er viktig.

Etter innlegget ble postet var det enkelte partiledere som selv tok kontakt, de ønsket en prat. Da var det bare å finne kameramenn og tid til å gjøre dette på dugnad. En stor takk til Vegar Aase, Niels Wisth og Fredrik Young-Halvorsen som gjorde dette mulig – de ekte bakmennene:) Responsen og engasjementet har vært stort, både i form av kommentarer etter filmene, på Twitter og på Facebook. Interessen resulterte i #Kjøkkenbenksamtaler med SV, V, Miljøpartiet de Grønne, H, Klimaalliansen 2013 og leder for utenriks- og forsvarskomiteen.

Alle har selv vist interesse og ønsket å være med på dette nye dialogalternativet på sosiale medier. Det er partier som ikke er med, fordi de naturlig nok har prioritert annerledes.

Ingen av politikerne har kunne påvirket redigering eller spørsmål. De har vært 100% åpne for at dette har de ingen regi på. De har vært rause og svart på spørsmål fra en ikke-journalist og godtatt et relativt enkelt format.

Jeg har lest samtlige partiprogram og fulgt med i alle debattene, på TV, i avisene og i sosiale medier. Jeg har lest meg opp på norsk økonomi og utenrikssituasjon. Biografier om kjente politikere har vært kveldslektyre (spesielt Gro & Kåre) og jeg har diskutert politikk over en lav sko med de fleste. Det har vært en utrolig spennende reise – og jeg er klar til å velge i morgen.

Hvilke tre ting har avgjort min stemme i år?

Disse tre perspektivene har vært grunnlaget for mitt valg:

 1. Hva er Norges viktigste oppgaver de neste årene, de neste 30 årene?
 2. Hvilke verdier står jeg for? Er jeg konservativ, liberal, sosialist eller en mellomting?
 3. Hvilken ledelse tror jeg på fremover? Behov for Regjeringsskifte eller ei?

Det aller viktigste for meg var å sette meg inn i Norges situasjon, både historien og fremtidsprognosene. Å diskutere enkeltsaker om hva som skal fordeles fremover er helt avhengig av hva vi har å fordele i fremtiden, hva vi skal skape. Å forstå det bildet har vært helt essensielt for mitt valg.

Hvordan står det egentlig til med AS Norge?

Hva tjener vi penger på og hva bruker vi penger på? Hva har vi på bok og hva har vi av utgifter fremover? Dette var to kjernespørsmål for meg, å forstå den økonomiske situasjonen i Norge, da den er basis for all fordelingspolitikk og enkelttiltakene som de ulike partiene har fokus på. Perspektivmeldingen – den bør du lese, den sier noe om hvordan Norge vil utvikle seg frem mot år 2060, gitt en del forutsetninger.

perspektivmeldingen

Hva har vi levd av de siste tredve årene og hva skal være Norges fortrinn fremover? Det må vi ha svar på, det må vi begynne å forberede oss på nå skal vi klare å håndtere bortfall av oljeinntekter (også fordi etterspørselen endrer seg, ikke bare at oljen ikke er varig) som gjør at vi om femti år vil mangle et beløp som tilsvarer 6 prosent av BNP for å finansiere dagens velferdsordninger, skriver Paul Chaffey i sin post som forklarer innholdet i Perspektivmeldingen. 

Viktigheten av dette lever jeg hver dag. Jeg tilhører et selskap i en bransje som er i massiv transformasjon. Vårt «oljegull» blir truet, fordi markedet ønsker seg andre løsninger og fordi konkurrenter dukker opp fra hele verden, med helt nye løsninger i en rekordfart. Vi må finne alternative måter å overleve på, og vår historie, vår HP historie siden 1939 handler ikke om hva vi gjorde før eller i fjor, men hvordan vi basert på styrker fra historien, skal sikre fremtidige arbeidsplasser, ny teknologi og livets rett i fremtiden. Det er beinharde kår vi leder på nå, og uten evne til å ta store grep, villigheten til å omstille oss raskt nok kan bety en brå slutt. Det kjemper vi for hver dag. Norge har en fantastisk situasjon til å ikke komme dit, til å ta omstillingen nå. Alle bransjer opplever dette, og det samme gjelder for nasjoner. Vi har klart oss godt så langt, men vi kommer ikke inn i fremtiden ved å «strutse», vi må brette opp arma nå, alle sammen.

Nedenfor er en graf fra Norges Bank. Den viser hvordan norsk eksport er fordelt. Disse områdene har hatt fantastiske vilkår siste 30 årene, det er dette som har vært gullet vårt i bytteforholdet i globaliseringen. Vi har solgt noe attraktivt dyrt og kjøpt andre varer billigere og billigere.

Det hadde vært så  interessant dersom valgkamp debattene hadde fokusert mer på å høre om hvordan politikerne i dag ser for seg denne brøken i fremtiden. Olje og gassavhengigheten er enorm, hva skjer med den fremover?

norgeseksport

Vi kan ikke ha samme fokus som vi har hatt de siste 30 årene, fordi forutsetningene er annerledes.

Ja, vi har noen grunnverdier i Norge, og et partipolitisk «nøytralt» embedsverk og støtteapparat som sørger for bærekraftigheten uavhengig av politisk partistyring. Men det er de politiske visjonene og politikeres evne til gjennomføring som skal sikre at vi posisjonerer oss inn i fremtiden på best mulig måte.

Debatten burde derfor ikke primært ha handlet om hvilken % vis tallstørrelse de ulike partiene skal bruke, til bistand, helse, skole og kultur – for sikrer vi ikke inntektene på sikt, har vi ikke noe å fordele. Utgiftene vet vi blir for store. Derfor må fokus være å sikre at vi har penger nok til å opprettholde det suverene sikkerhetsnettverket som vi har i Norge. Da må vi realitetsbehandle hvordan oljen har påvirket oss de siste årene og hvordan den påvirker den oss i fremtiden, ikke bare være fornøyde med hva vi har gjort, men hvordan vi skal finansiere velferdsordningen vår, hvordan vi skal forholde oss til klimassituasjonen, hvordan vi skal tilrettelegge for mer innovasjon, mer nyskaping – hvordan vi skal ta ansvar for kommende generasjoners vilkår.

Vår største oppgave, i min generasjon, er å sørge for at vi kan beholde alle de særnorske godene og mulighetene  for nordmenn i fremtiden – slik økonomien ser ut nå, så går ikke det regnestykket opp – har vi god økonomi, kan vi også bidra mer i de virkelige store utfordringene vi har på verdensbasis – men først må vi sikre eget land, og det kan vi ikke uten å forstå den internasjonale globaliseringen, hvordan den påvirker oss og hva vi kan gjøre. Vi kan gjøre mye.

Man redder ikke norske velferdsordninger kun med fokus på miljø og rettferdighet som SV sier er viktigst. SV er villig til å betale for et krafttak for dem som trenger det mest – helt enig, men vi må lage de pengene for å få det til. Jeg er så enig i SVs verdier, men jeg blir nesten litt lei meg når de fortsatt snakker om næringslivet og penger som «rå markedskrefter». Det er ikke mulig å løse hverken Norges fremtidige utfordringer eller verdens største problemer uten at politikk og næringslivet tar det ansvaret sammen.

En annen ting som jeg ikke er spesielt begeistret for er at alle på død og liv har behov for å markere at de tar avstand fra Frp. Jeg tror ikke det er svaret, å ikke inkludere det partiet som mer enn 15% av nordmenn sympatiserer med. Vi må samarbeide, vi må sette oss ned og bygge disse broene, vi må ha respekt for at folk har forskjellige meninger og jeg nekter å være med på å sette 15% av nordmenn i en idiot kategori. Frp har mye bra for seg og de har mye mange av oss ikke er enig i. Men det er nok enigheter til å kunne basere et samarbeid på tror jeg. Vi trenger motparter i politikken for å skape en sunn politikk.

Med dette som bakteppe har jeg bestemt meg for følgende, og dette er subjektive vurderinger, mange vil være uenige, men det er #mittvalg:)

 valgfinal

Jeg vil ha et Regjeringsskifte. Jeg tror det er sunt med en endring i politisk ledelse etter 8 år, av mange årsaker. Oppgavene vil endre seg betydelig fremover, vi trenger ny energi, nye folk, nye løsninger. Jeg syntes de rødgrønne har gjort en viktig og god jobb, med sine rammebetingelser og forutsetninger. De har styrt bra og det er mange flotte og kloke politikere som har gjort suverene innsatser.  Men det har vært for høy forvaltningsfokus, skal bare gjøre litt bedre enn i fjor holdning og lite villighet til å virkelig ta tak i og å engasjere folket nok til å ta de store oppgavene våre fremover på alvor.

I hele valgkampen syntes jeg de rødgrønne har kommunisert lite av egen fremtidspolitikk, og brukt mye gammel og velkjent retorikk spesielt mot Frp. I næringslivet har dette vært i stor endring siste årene. Man får ikke oppslutning ved å rakke ned, til tider ufint og med stor forenkling, på konkurrentene. Man må fokusere på egen driv, eget innhold og vise at ideene er visjonære og har livets rett. Vi må også strekke ut hånden og samarbeide med konkurrentene., for samtiden og kundene våre krever det. Derfor tror jeg ikke på ekskludering, jeg tror på kompromisser. Dette gjelder all norsk politikk og partier, jeg håper vi ser en endring i den politiske kommunikasjonene ved neste valg.

I tillegg syntes jeg de rødgrønne har blitt mer opptatt av å bevare, snakke om historien, hvor bra de har gjort det, enn å foredle og forstå fremtidsbehovene på mange områder. Ta et lite eksempel, endringene i arbeidslivet. Arbeidslivet vårt er i endring, i massiv endring, og når vi prøver å kommunisere at vi trenger endringer for folka våre rundt fleksibilitet i Arbeidsmiljøloven, blir sittende regjering prinsippfaste. Det skal være som før, og meld deg inn i fagforeningen er svaret selv om alle analyser tilsier at det gjør ikke fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Fagforeninger er viktige, vern og sikkerhet er viktig, men det må oppdateres og gjenspeile dagens og fremtidens arbeidstagere, som krever mer individuelle løsninger.

Ledelse. Jeg vil ha ny ledelse. Etter 8 år med så og si samme lag, er det på tide med endring tror jeg.  Ja, vi har et partipolitisk «nøytralt» embedsverk og støtteapparat som sørger for bærekraftigheten uavhengig av politisk partistyring. Og nettopp derfor trenger trenger vi nye politiske visjoner og økt evne og vilje til gjennomføring tror jeg. Jeg tror Erna blir en veldig god statsminister. Hun er klok nok til å forhandle med de som måtte ende i regjering. Men, jeg tror hun er helt avhengig av innspill fra Venstre, Krf, Frp og MDG for å få til den politikken vi trenger fremover.

Klima. Jeg vil ha mer fokus på klima. Jeg er svært opptatt av klima, ikke fordi jeg er miljøaktivist, men fordi jeg ikke tror at det er bærekraftig hverken økonomisk eller miljømessig med vår oljeavhengighet. Med teknologien, som finnes i dag, og det internasjonale klima trykket, så vil det fremtvinge nye løsninger, som får store konsekvenser for våre oljeinntekter. Jeg tror ikke det er bærekraftig å  basere så mye av vår formue på noe som ikke har livets rett på sikt og jeg tror på å sikre forutsetningene for at vi skal ha en sunnere planet, et sted å leve. Det betyr ikke at oljekranen skal stenges nå, det betyr at vi må gjøre både og. Og jeg vil ikke ha oljeboring i Lofoten. Nei,det vil jeg ikke.

Innovasjon & teknologi. Nøkkelen for å sikre fremtiden vår. Vi må øke fokus på å tilrettelegge for ny innovasjon, mer kunnskap, større ambisjoner, mer risikovilje, større teknologifokus og vilje, flere som skaper arbeidsplasser, nye industrier, internasjonale samarbeidsmodeller, et nytt fond basert på Statoils overskudd til å investere i fornybar teknologi som Elisabeth Grieg så klokt foreslo – jeg vil ha et yrende liv, en økt skaperkultur og rom for kreativiteten i det norske folk – ikke mer skjemavelde, strukturer som ikke får frem de beste ideene fra ide til selskap, ikke mer gammel retorikk rundt formuesskatt og stengte dører for hvordan vi kan inkludere potensiell arbeidskraft som faller utenfor arbeidslivet  – vi må alle ta ansvar for å skape mer enn vi bruker. Min generasjon bør få lov til å delta i pensjonsutfordringen vår, vi bør kunne introdusere PSU slik vi har BSU – vi er klare for å ta ansvar, gi rom for alternativer og muligheter tenker jeg.

Basert på disse sakene (og flere, men da blir denne bloggposten veldig lang!) så stemmer jeg på damene  i år, ikke fordi de er damer, men fordi de står for det beste samlede alternativet på innhold, ledelse og visjoner – jeg stemmer på Erna som statsminister – og jeg stemmer på partiet Venstre og Trine i morgen, fordi jeg vil sikre folk først perspektivet, økt grønn fokus og en mer innovativ verdiskapingspolitikk i en ny borgerlig regjering.

venstre_logo_stor

Godt valg!

 

 

44 thoughts on “Valget er tatt! Her er mitt valg og mine refleksjoner #valg2013

 1. Dette var selgende godt skrevet. Litt enig med alle er alltid et godt utgangspunkt. Er det politikk du vill ta fatt på etter HP?

  • Hei! Nei, så absolutt ikke :) – politisk karrieren er ikke en vei jeg har ønsker om å gå – trives så godt med oppgaver i næringslivet – men vil alltid være samfunnsengasjert og vil bruke stemmen min.

 2. Kjære Anita – jeg er imponert over dine grundige forberedelser og ditt ansvar overfor eget valg. Ditt engasjement er utrolig smittende og jeg synes det virker som dine valgrefleksjoner er vel gjennomtenkt. De store linjer og fremtidsvisjoner deler jeg – og har for lenge siden bestemt at et skifte er på sin plass – av mange grunner –
  Det er damenes år – riktig nok har jeg en litt annen farge (blått) på mitt valg

 3. Så bra Anita, refledtert og godt innlegg med en god konklusjon! Da endte vi på samme sted og vi har behov for flere ildsjeler på lista i Ullern Venstre også! Du er hjertelig velkommen! Godt valg!

 4. Utrolig spennende prosjekt. Jeg synes det er litt synd for meg at jeg ikke har oppdaget dette før.

  Jeg har hatt en tendens til å unngå medias dekning av valgkampen, for jeg mener de alltid er på jakt etter den neste store saken. Så litt befriende å se at noen tar steget ut og spør politikerne direkte.

  Kjempeflott :)

  • Så bra! Det har kommet mange som formidler egne analyser på sosiale medier, det er et flott tillegg til eksisterende media og journalister mener jeg. Begge deler! Godt valg!

 5. Takk for bra «valgsendinger» Tinteguri! Liker at du har en høy grad av nøytralitet i fremgangsmåten din! Godt valg!
  Espen Bunæs (Miljøpartiet)

  • Tusen takk! Har vært så lærerrikt å gjøre dette! Dere i MDG har gjort en suveren innsats med å øke klimafokus og dere kommer til å komme inn på tinget, det blir veldig bra! Godt valg!

 6. Anita: Takk for en fin prosess og analyse. Jeg kom for et par år siden frem til samme resultat, og har kjempet for Venstre i denne valgkampen. Tror et regjeringsskifte er nødvendig nå – let the big ladies rule!!

 7. Jeg vil først og fremst takke for at du har gjort det grundige forarbeidet, og at du har delt av denne prosessen. Jeg har også falt ned på at jeg ønsker et sterkt blågrønt regjeringsalternativ. Det betyr nok at FrP kommer med på lasset. Og selv om jeg sliter litt med en del av holdningene og verdiene til FrP, har jeg troen på at Siv vil være ansvarlig på en helt annen måte enn når man er i opposisjon til sittende regjering. Det virket jo med SV, der jeg lot meg imponere spesielt av Kristin Halvorsen som finansminister. Hvem skulle trodd det? Jeg er på nippet til å stemme V av taktiske grunner, men vil gå for H for det er tross alt det som ligger mitt hjerte nærmest. Det blir i alle fall utrolig spennende å følge utfallet av dette valget. Godt valg!
  Tusen takk for at vi har fått være med på din dannelsesreise!

 8. Kjempebra skrevet, Anita! Har lyst til å si «som om jeg skulle skrevet det selv» – men sant og si har du nok skrevet og «oppsummert» det langt bedre:-) Men uansett: jeg er så enig!

 9. Klapper i hendene, takket være deg har det å engasjere seg politisk fått en lavere terskel (uten at det på noen måte har gått ut over kvaliteten på informasjonen)!

 10. Takk for grundig analyse og gjennomtenkt valg. Som Venstredame er jeg partisk, men dine resonnement gir ett godt bilde på hvilke utfordringer og verdier denne valgkampen bør svare på.

  Hilsen

  Grethe Bøe-Waal
  Regissør og forfatter og leder for valgkampen i Vestre Aker Venstre

 11. Pingback: Hva skal man stemme? | Tversover

 12. Skal ta meg god tid til å lese dette på andre siden av valget. En slik analyse står seg også om ei uke eller en måned. Takk for jobben du har lagt ned i dette innlegget, i videoene og analysene du har hatt den siste tiden. En god motvekt til sirkuset mange andre drar i gang, en skikkelig folkeopplysningsrunde har det vært. Takk!

 13. Så bra, veldig inspirerende. Hele prosessen med din deling av refleksjoner og forberedelser til valget har vært bevisstgjørende og gitt oss lesere veldig mye. Takk!

 14. Gode forfattar eigenskapar men einsidig tenking. Hadde ikkje lest mange setningane før eg visste att du landa på høgresida!

 15. Takk for et klokt og innsiktsfullt innlegg! Du har virkelig gjort vei i vellinga! Som tidligere gründer, 4 barnsmamma og nå jusstudent i ferd med å gründe en ny bedrift bestemte jeg meg i år for å forsøke å gjøre et dypdykk i partimaterien. Tenkte det var på tide – jeg er jo en voksen dame med 4 barn og alt!!Mitt lille prosjekt kan absolutt ikke sammenlignes med ditt, men jeg har gått fra å stemme AP til Venstre blant annet med tanke på innovasjon og et fremadrettet næringsliv. De gode verdiene er også ivaretatt med Venstre. Folk først! Bra slagord! Til det bedre for oss og kommende generasjoner. Godt valg!

 16. Meget godt skrevet :) Reflektert og upartisk! I en valgkamp hvor «de store» snakker hverandre ned og lite om sin egen politikk er det godt med et reflektert innspill på selve valgdagen. Mitt valg er allerede avgitt og det er meget likt ditt! 😉 Alle må benytte stemmeretten. Det blir veldig spennende å se utfallet!

 17. Tusen takk for ditt engasjement og dine forberedelser som har smittet til større engasjement etter noen år med lite politisk fokus hos meg. Alle jeg har hintet om din blogg til er strålende fornøyde.

  Gleder meg til ikveld. Godt valg.

 18. Hei!

  Flott innlegg! Jeg deler mange av dine refleksjoner, og har derfor endt opp med samme valg som deg. Spesielt deler jeg dine synspunkter når det gjelder de rødgrønnes stadige kamp for å bevare de velferdsordningene vi har per i dag, uten å skjele til hvordan vi skal skaffe inntektene som skal danne grunnlaget for disse ordningene.

  Etter å ha lest innlegget ditt er jeg enda sikrere på at jeg har valgt riktig! Takk!

 19. Pingback: ..: Valgdag :.. | JunePune!

 20. Fint at du har fått flere til å bli engasjert. Personlig syns jeg mye av det du skriver hverken er nyansert eller spesielt interessant, men jeg har bare lest dette innlegget. Fikk anbefalt dette av en bekjent og når jeg leser kan jeg jo forstå hvorfor akkurat denne personen syns dette var så genialt. Hun mente at dette var interessant lesing uansett hvor du finner deg politisk – jeg syns det var ett flott innlegg for hvorfor vi bør skifte regjering og hvorfor vi skal syns at det er helt greit med Frp i regjering. Personlig er jeg ikke spesielt for noen av delene og kanskje er det nettopp derfor jeg ikke kan se det geniale i dette innlegget. Men du har jo gjort en stor jobb ut fra det lille jeg har sett, det skal du ha! Flott med engasjerte folk!
  Ha ett godt valg! :0)

 21. Fantastisk bra formulert, og grundig bakgrunnsinformasjon.
  Veldig enig.

  Eneste som mangler, er at vi MÅ endre skolen i Norge, som forsåvidt henger sammen med det du skriver om Innovasjon.

  Læreryrket må igjen bli et høystatus-yrke i Norge.

  Hvofor?

  Vi trenger flere ben enn oljesokkelen å stå på i fremtiden! Vi må skape kreative og engasjerte ungdommer! og vi må inkludere ALLE!
  Det gjøres IKKE ved å putte alle i samme trakta slik det er i dag.
  Det vil ALLTID være forskjeller på folk, og det skal dete være. Ved å putte alle inn i «SV-Halvorsens trakt», faller de svakeste av og de beste hindres i sin utvikling! Alle blir middels! Det tregner vi ikke nå!

  Og læreryrket er i dagens samfunn også blitt mer og mer en oppdragelsesfunksjon. Foreldre har ikke tid til å oppdra barna sine, eller enda verre, noe driter rett og slett i det. Hvem skal gjøre det da? Jo, lærerne får den oppgaven også!

  Jeg sier ikke at vi ikke har bra lærere i dag, for det er utrolig mange flinke og ansvarsfulle lærere der ute. Det vet jeg positivt! Men så er det gud hjelpe meg mange som aldri skulle vært der også.

  Her gjelder «kvalitet, fremfor kvantitet» mer enn noe annet sted i samfunnet!

 22. Dette er et av valgkampens beste innlegg fra sivilsiden på nett! Virkelig bra innlegg, og om alle borgere satte seg like grundig inn i ting før de lot lappen smette ned i valgurnen, tror jeg oppriktig at vi alle hadde nytt godt av det! Ikke fordi jeg stemmer på samme parti som deg (ikke denne gangen), men fordi vi alle tjener på at vi gir oss selv en god og helhetlig forståelse av hva de faktorene som er med på å forme fremtiden vår.

  Nå er valget tatt og nå må vi håpe på, og fortsatt bruke stemmen vår i det offentlige rom, til å bidra at vi får en regjering med perspektiv, økt grønt fokus og en mer innovativ verdiskapingspolitikk. Det grønne fokuset håper jeg også vil inkludere sosial medmennesklighet og rettferdighet. En av vårt tids største miljøutfordringer er fattigdom. Derfor må grønt også omfatte sosial velferd. Grønt er skjønt!

  • Hei Maria, det var litt av et kompliment – tusen takk! Ja, jeg er enig med deg i at fattigdom absolutt er en av våre tids største globale utfordringer – sosial velferd må omfattes. Skal vi kunne bidra mer her, og det må vi, det kan vi, så tror jeg det er mange måter å gjøre det på. Og mest av alt støtter jeg at vi fortsatt må bruke stemmen vår i det offentlige rom, vi trenger mangfold i meninger, vi trenger perspektiv, vi trenger politisk uenighet – og vi trenger å innføre en viss raushet for de oppgavene som skal ledes og styres nå, de er tøffe, og de løses med å fokusere på det beste tidlig ledelse har gjort kombinert med nye ideer, nye løsninger og ikke minst aktivt eierskap og involvering av oss, velgere – folket. Noen sa engang, vi får de politikerne og politikken vi fortjener, ja, det er nok mye i det:) – la oss gjøre de gode!

 23. Bra ambisjon om å lære om politikk og ønsket om å få Norge på rett kurs! Konklusjonen din med Venstre som løsning er dessverre misforstått. Venstre er vel kanskje det mest sosialistiske partiet på den såkalte høyresiden. Statens størrelse har etter 2. verdenskrig vokst ut av kontroll i vestlige land med vanvittig byråkrati som resultat. Dette har du vel kjennskap til gjennom NAV? Motta-etter-behov-modellen til sosialistene er ikke bærekraftig og svært umoralsk da andre i prinsippet frastjeles sin ærlig fortjente lønn gjennom et vanvittig skatt og avgiftsnivå. Velferdsstatene rundt oss skjelver nå og demonstrerer dette.

  Jeg anbefaler deg og andre og lese mer om det ukjente partiet DLF. Her får man rasjonelle ideer og ekte liberalisme. Ikke selvmotsigelsen sosialist-liberalisme som Venstre tilbyr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *