Her er min ansettelseskontrakt – erfaringer fra en ny leder underlagt offenlighetsloven (offentleglova)

I denne bloggposten skal jeg dele mine siste, noe uvante erfaringer som ny leder i et selskap som er underlagt offentlighetsloven (offentleglova), fordi det er en relevant og kanskje nyttig erfaring for flere.

Det følger av offentlighetsloven at enhver person, innenfor lovens rammer, kan kreve innsyn i dokumenter uten at noen grunn må oppgis. Jeg liker denne praksisen og det er helt i tråd med min åpenhetsfilosofi som demonstreres blant annet ved denne bloggen de siste tre årene.

På første arbeidsdag i 2015 ble jeg orientert om at en person hadde bedt om innsyn i informasjon om mitt ansettelsesforhold i Innovasjon Norge. Jeg har delt både jobbsøknader og det meste digitalt her, uten å være pålagt etter loven, så den type åpenhet er jeg for. Jeg tenkte ikke videre på saken, selv om det var en ny erfaring, helt til jeg så hvem henvendelsen kommer fra.
(mer…)

Første 90 dager i Innovasjon Norge

11.september 2014, 4 dager før oppstart i Innovasjon Norge (IN) skrev jeg ‘Preludium Innovasjon Norge’, om forventninger til den nye oppgaven og hva som vil være fokus som ny leder de første tre månedene. Det kan du lese om  HER

Så hva har skjedd?

Tre fokusområder de siste tre månedene:

  1. Levere på 2014 oppgaver, ‘business as-usual’
  2. Bli kjent med selskapet, kunder, kolleger, eiere, samarbeidspartnere
  3. Rigge selskapet for endring i 2015

Milepælsplan og kommunikasjon første tre måneder

Disse oppgavene ble tydelig markert og sortert i en milepælsplan fra september til desember. Hver måned har vi hatt allmøter hvor vi har presentert status. Ukentlig rapporterer jeg til kollegene mine gjennom en Fredagsmail. Fredagsmailene tok jeg med fra årene som leder i HP, en personlig mail som oppsummerer uken og gir et innblikk i hva sjefen har brukt tiden til, hvor jeg vært, hvem jeg har møtt og hva jeg har lært. Her deles refleksjoner underveis som ny leder i selskapet og man kan ukentlig følge status på de ulike oppgavene i milepælsplanen. Vi har også månedlige styremøter i IN og en rekke møter med tillitsvalgte, samarbeidsutvalg og oppdragsgivere.
(mer…)

#snikoptimisme (Advarsel! Teksten kan inneholde positiv fakta og fremtidstro)

multitasking

Norge er en sinke på Innovasjon. Middelmådige sier EU. Vi er  ‘Pyselandet’ skrev Finansavisen. Vi er late, feite og mette av olja sier stemmene i kommentarfeltene. Vi har blitt middelmådige, vi er i ferd med å resignere hevder enkelte. Vi … Continue reading 

Søndagsrefleksjoner rundt #OL2022

«Vi er den nasjonen i verden som taper mest på at de olympiske vinterleker forvitrer. Vinteridretten handler om hvem vi er», sa Tom Staavi til VG 4.september 2014. Stemmer det? Er det riktig? Er det det vi nordmenn handler om i 2014?

Den norske OL-debatten har i hovedsak omhandlet tre temaer og deltagelsen har vært stor. Politikere, ledere, redaktører, kommentatorer, idrettsfolk  og menigmann har alle ytret sine meninger. Det er også det fine med debatten i år, den har utviklet seg slik at den gir rom for ulike personlige meninger selv innenfor homogene miljøer, fra politisk- og næringslivshold, hvor man tidligere har forventet et politisk korrekt samlet svar. OL skal vi og bør de fleste av oss mene noe om, vi trenger ulike refleksjoner og perspektiv. Her er mine.
(mer…)

‘Preludium’ Innovasjon Norge

twitter

Preludium betyr egentlig «forspill» (wiki) «Nei takk, jeg er ikke interessert». Det var svaret da henvendelsen om rollen som øverste leder i Innovasjon Norge kom etter jul. Selv om jeg ikke kjente selskapet var jeg relativt (og i ettertid, overraskende klar?) … Continue reading 

Tanker om den norske samfunnsdebatten – del 1

Terskelen for å delta i offentlige debatter aldri vært lavere. Det skaper gode forutsetninger for demokratiet i Norge – for engasjement er en forutsetning for nettopp demokratiet.

Det er mange årsaker til at terskelen har blitt lavere, men at den teknologiske utviklingen har gjort det enklere for flere å delta i samfunnsdebatten, er relativt udiskutabelt. Unge og gamle, uansett bakgrunn, samfunnstilhørighet og sted – så lenge de har tilgang til en IP adresse – tilgang til internett – kan alle påvirke den offentlige debatten, med og uten navn, som observatører og eller aktivt som deltagere og bidragsytere i meningsutveksling og agendasetting, i en rekke nye kanaler som påvirker de tradisjonelle.
(mer…)

Hvem har stjålet det Gylne Snitt? Påskens MatteQuiz for hele familien!

Klar for litt realfag i påsken? :) Klarer du, familien din, kollegene eller klassen din å løse Mattemesterns påskenøtt?  Årets mattemysteri er laget av Mattemesteren og redaktør Tommy Lykke Nordahl. Dette bør du sjekke ut!

mattemesteren

Hva er Mattemesteren?

Jo, det er digital leksehjelp i matematikk til alle i Grunnskolen – både elever, foreldre og lærere. MatteMestern.no er en online studie- og leksehjelp i matematikk utviklet av det danske selskapet EduLab. På Mattemestern kan du se regneeksempler med bilder, ord og lyd. Følg de på Facebook !

Påskemysteriet – årets familiequiz!

Mattemestern har fått i oppdrag å løse årets store påskemysterie. Det Gylne Snitt er på avveie og Mattemestern må reise verden rundt for å finne hvem som har stjålet det.
(mer…)

Om å lede i den digitale tidsalderen

svina

«Troverdighet handler om tillit. Bygge tillit gjør vi når vi viser at det er konsistens mellom ord og handling over tid. Det er andre som avgjør om de mener du er troverdig eller ei. Men du kan velge integritet, egen uavhengighet og ukrenkelighet. … Continue reading