Ok, hvorfor bør DU bry deg om IKT næringen, om Digital nasjonal agenda og «IT forlik»?

 

Jo, nå skal du høre. Hent deg en kopp kaffe eller te så skal jeg forsøke å forklare hvorfor jeg mener at dette også er relevant for deg, uansett hvor du jobber eller om du jobber.

22.mars ble en Digital agenda for Norge for første gang presentert i form av en Stortingsmelding: (Meld. St. 23 (2012–2013) – IKT for vekst og verdiskaping. 

 

Formålet med denne meldingen er å legge frem regjeringens politikk for hvordan Norge som samfunn utnytter mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og innovasjon.

Hvorfor er dette viktig? Hvorfor skal du og landets øvrige innbyggere bry seg om dette?

Jo, av tre viktige årsaker:
(mer…)