Søndagsrefleksjoner rundt #OL2022

«Vi er den nasjonen i verden som taper mest på at de olympiske vinterleker forvitrer. Vinteridretten handler om hvem vi er», sa Tom Staavi til VG 4.september 2014. Stemmer det? Er det riktig? Er det det vi nordmenn handler om i 2014?

Den norske OL-debatten har i hovedsak omhandlet tre temaer og deltagelsen har vært stor. Politikere, ledere, redaktører, kommentatorer, idrettsfolk  og menigmann har alle ytret sine meninger. Det er også det fine med debatten i år, den har utviklet seg slik at den gir rom for ulike personlige meninger selv innenfor homogene miljøer, fra politisk- og næringslivshold, hvor man tidligere har forventet et politisk korrekt samlet svar. OL skal vi og bør de fleste av oss mene noe om, vi trenger ulike refleksjoner og perspektiv. Her er mine.
(mer…)