Tanker om den norske samfunnsdebatten – del 1

Terskelen for å delta i offentlige debatter aldri vært lavere. Det skaper gode forutsetninger for demokratiet i Norge – for engasjement er en forutsetning for nettopp demokratiet.

Det er mange årsaker til at terskelen har blitt lavere, men at den teknologiske utviklingen har gjort det enklere for flere å delta i samfunnsdebatten, er relativt udiskutabelt. Unge og gamle, uansett bakgrunn, samfunnstilhørighet og sted – så lenge de har tilgang til en IP adresse – tilgang til internett – kan alle påvirke den offentlige debatten, med og uten navn, som observatører og eller aktivt som deltagere og bidragsytere i meningsutveksling og agendasetting, i en rekke nye kanaler som påvirker de tradisjonelle.
(mer…)

Nyttårsforsettet 2014 – Våg å være

 

Tusen, tusen takk for følget, for engasjementet både her, på Facebooksiden og på Twitter. Tusen takk for alle nye relasjoner og ikke minst; all ny læring i 2013!

Når bloggåret oppsummeres har det i stor grad vært preget av innlegg knyttet til valget. Alle kjøkkenpratene med partiledere, innledninger til flere politiske partier, om utenrikspolitikk, miljøpolitikk, refleksjoner rundt ledelse, om viktigheten av en nasjonal digital agenda, om kvinnedagen og feminisme i 2013,  om omdømmerisiko, «likes» og vekst, om #kjoleforskole innsamlingsauksjonen, et par innblikk i hva en Nordea, Aker og Abelia ansatt har på seg på jobben, og den årlige gjenggangeren på sjefens julekonfekt – og om nyttårsforsetter som sprakk.
(mer…)

Kjenner du noen som gjør livet bedre for jenter som blir kjønnsdiskriminert, som fortjener heder? #Jenteprisen2013

plan

11.oktober skal Jenteprisen2013  deles ut på Parkteateret i Oslo, på FN’s jentedag, Day of the Girl Child. Det er mulig å  nominere kandidater frem til 20. september, og jeg er så heldig å få være med i juryen i år. Vi trenger innspill … Continue reading 

Har DU vært på NAV? – tinteguri deler

Det er søndag, og på tide å dele en liten historie. Det koster litt å dele denne historien, men jeg gjør det fordi jeg tror det er viktig.

For tre år siden havnet jeg, som så mange andre før meg, i en veldig tøff situasjon – på NAV.
Etter å ha ledet et lite selskap som fikk en trist og brå avslutning, for alle parter – ansatte, ledere, styret og eiere, endte jeg altså på NAV kontoret. Dette er en kort historie om hvordan jeg opplevde det. «Å leve på Staten» – det sitter langt inne for meg, bra barndommen av – selv om jeg vet at jeg har de samme rettighetene som alle andre. Personlig, å gå fra synlig lederstilling til NAV, å ikke kunne gjøre opp for meg når månedens regninger kom, og ikke var jeg god til å be om hjelp heller – så ble dette en vanskelig situasjon selv om jeg ikke var i NAV systemet lenge, så satte det spor. Jeg var helt ukjent med den delen av NAV, hva jeg måtte gjøre for å registrere et krav og å «melde meg» som arbeidsledig.

(mer…)