Første 90 dager i Innovasjon Norge

11.september 2014, 4 dager før oppstart i Innovasjon Norge (IN) skrev jeg ‘Preludium Innovasjon Norge’, om forventninger til den nye oppgaven og hva som vil være fokus som ny leder de første tre månedene. Det kan du lese om  HER

Så hva har skjedd?

Tre fokusområder de siste tre månedene:

  1. Levere på 2014 oppgaver, ‘business as-usual’
  2. Bli kjent med selskapet, kunder, kolleger, eiere, samarbeidspartnere
  3. Rigge selskapet for endring i 2015

Milepælsplan og kommunikasjon første tre måneder

Disse oppgavene ble tydelig markert og sortert i en milepælsplan fra september til desember. Hver måned har vi hatt allmøter hvor vi har presentert status. Ukentlig rapporterer jeg til kollegene mine gjennom en Fredagsmail. Fredagsmailene tok jeg med fra årene som leder i HP, en personlig mail som oppsummerer uken og gir et innblikk i hva sjefen har brukt tiden til, hvor jeg vært, hvem jeg har møtt og hva jeg har lært. Her deles refleksjoner underveis som ny leder i selskapet og man kan ukentlig følge status på de ulike oppgavene i milepælsplanen. Vi har også månedlige styremøter i IN og en rekke møter med tillitsvalgte, samarbeidsutvalg og oppdragsgivere.
(mer…)