Med lov skal (nett)hat fordrives?

 

Jeg tror de fleste nordmenn sa seg enig da Statsministeren i sin nyttårstale sa at ingen fortjener å bli mobbet med hatefulle ytringer på nettet.

«Derfor vil regjeringen at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Til våren vil vi fremme et lovforslag om dette til Stortinget.»

Ok, for oss som ikke alltid er oppdatert på slike lovforslag, oppfattet jeg det slik at nå kommer det et helt nytt lovforslag som rimelige radikalt skal bekjempe netthatet.

Så kom jeg over denne kommentaren på Facebook av Anine Kierulf:

«Ut over de hatefulle ytringer som allerede er straffbare på nett: Er dette noe annet enn lovforslaget om å hasteiverksette offentlighetsendringene i 2005-straffeloven? Som ble presset frem av reaksjonene mot Berge-kjennelsen? Og oversendt Stortinget i desember? Det som ville vært helt unødvendig om regjeringen hadde iverksatt de lovendringer Stortinget allerede har vedtatt? Men som, i likhet med mesteparten av straffeloven av 2005, i fravær av hasteforslaget ikke ville iverksettes før kanskje i 2016-17, fordi regjeringen ikke har prioritert opprusting av politiets datasystemer?»
(mer…)