Tanker om den norske samfunnsdebatten – del 1

Terskelen for å delta i offentlige debatter aldri vært lavere. Det skaper gode forutsetninger for demokratiet i Norge – for engasjement er en forutsetning for nettopp demokratiet.

Det er mange årsaker til at terskelen har blitt lavere, men at den teknologiske utviklingen har gjort det enklere for flere å delta i samfunnsdebatten, er relativt udiskutabelt. Unge og gamle, uansett bakgrunn, samfunnstilhørighet og sted – så lenge de har tilgang til en IP adresse – tilgang til internett – kan alle påvirke den offentlige debatten, med og uten navn, som observatører og eller aktivt som deltagere og bidragsytere i meningsutveksling og agendasetting, i en rekke nye kanaler som påvirker de tradisjonelle.
(mer…)

Med lov skal (nett)hat fordrives?

 

Jeg tror de fleste nordmenn sa seg enig da Statsministeren i sin nyttårstale sa at ingen fortjener å bli mobbet med hatefulle ytringer på nettet.

«Derfor vil regjeringen at hatefulle ytringer på nettet skal straffes. Til våren vil vi fremme et lovforslag om dette til Stortinget.»

Ok, for oss som ikke alltid er oppdatert på slike lovforslag, oppfattet jeg det slik at nå kommer det et helt nytt lovforslag som rimelige radikalt skal bekjempe netthatet.

Så kom jeg over denne kommentaren på Facebook av Anine Kierulf:

«Ut over de hatefulle ytringer som allerede er straffbare på nett: Er dette noe annet enn lovforslaget om å hasteiverksette offentlighetsendringene i 2005-straffeloven? Som ble presset frem av reaksjonene mot Berge-kjennelsen? Og oversendt Stortinget i desember? Det som ville vært helt unødvendig om regjeringen hadde iverksatt de lovendringer Stortinget allerede har vedtatt? Men som, i likhet med mesteparten av straffeloven av 2005, i fravær av hasteforslaget ikke ville iverksettes før kanskje i 2016-17, fordi regjeringen ikke har prioritert opprusting av politiets datasystemer?»
(mer…)