Om synlige ledere – noen refleksjoner

 

DN har i kveld har publisert en fin artikkel om synlige ledere. Jeg fikk en henvendelse fra DN for en stund tilbake, med gode spørsmål som jeg brukte litt tid på å reflektere over. Jeg ser at sitatet de har plukket ut ble følgende:

«-Som nylig avgått HP Norge sjef er jeg nok først og fremst veldig fornøyd med økt synlighet til HP – utenfor IT-bransjen. Det har blitt skrevet mer om HP nå enn for tre år siden og det har vært et strategisk mål siden 2012, sier Traaseth».

Et relevant og riktig sitert sitat, men saken hadde så mange flere sider og ikke minst gode spørsmål fra journalisten, så jeg deler de her.

Her er de opprinnelige spørsmålene og mine svar:

Hva synes du om å havne på listen over de 25 mest omtalte sjefene?

Som nylig avgått HP Norge sjef er jeg nok først og fremst veldig fornøyd med økt synlighet til HP – utenfor IT-bransjen. Det har vært et strategisk mål siden 2012. Å selv gå foran ved å lære meg sosiale medie plattformer og nye spilleregler for selskapskommunikasjon har vært viktig og bidratt til de tradisjonelle mediers interesse for et selskap og en lederrolle som tradisjonelt ikke har medienes interesse på lik linje som for eksempel Evry, DNB eller Telenor.

Hvorfor har det blitt skrevet mer om deg enn selskapet du har ledet?

Først og fremst, det har blitt mer skrevet om HP nå enn for tre år siden. Det er faktisk en markant økning hvis du tar utgangspunkt i Retriever. At HP også har fått mye fokus på sin øverste leder har flere årsaker.

Tradisjonelt er norsk presse ikke spesielt opptatt av amerikanske datterselskaper i Norge. Tallene våre rapporteres ikke primært lokalt og vi har sjelden forsknings- og utviklingsavdelinger lokalt. I tillegg har HP vært i omfattende omstilling, blitt sett på som en av dinosaurene og ikke fått samme oppmerksomhet som de nye aktørene i bransjen som Google, Facebook og Amazon.

Vår økning i mediaomtale er basert på en radikal endring i åpenhet og tilgjengelighet av kolleger på ulike digitale plattformer. Det er også viktig for meg å påpeke at jeg under min tid som toppleder i HP aldri har hatt en profesjonell PR strategi eller konsulenter. Det er pressen som selv har tatt kontakt basert på engasjement vi og jeg har hatt på sosiale medier og i samfunnet forøvrig.

Hva som har fanget norsk presse sin interesse for min lederprofil er nok mangslungen. Norsk presse er opptatt av likestilling og er man en av få kvinnelige toppledere i næringslivet, en av få i IT bransjen, den første som leder HP i Norge, som mener noe om noe mer enn egne produkter, og har andre fritidsinteresser enn å trene til Birken, ja da får man oppmerksomhet i tradisjonell presse.

Jeg er nok overrasket over hvor mye oppmerksomhet mine fritidsinteresser har fått kontra forretningsresultater og samfunnsengasjement selskapet har oppnådd i perioden. Sammenlignet med andre ledere får jeg nok mange spørsmål rundt hvordan jeg klarer å levere på jobboppgavene, og ikke minst hvordan jeg klarer å være en god mor. Vi har ikke kommet lengre.

Men det har ikke vært vanskelig. Det har handlet om fokus, struktur og disiplin. Man får til det man velger og jeg bruker 1,5t på bloggen hver 14.dag og har skrevet en bok i 9 måneder hver dag fra kl 21.30-01.30. De samme timene andre toppledere har på en treningssykkel, i marka, på en golftur eller jaktturer når svært få, og det er forventede og aksepterte aktiviteter fra en toppleder. Forskjellen er at timene jeg har lagt inn i dette, på blogg og bok, når mange flere. Når jeg trener, altså skriver, så deler jeg og det skaper engasjement – som igjen får effekter i form av interesse fra media. Når man også skriver en samtidsbiografi på fritiden, da kommer man ikke unna personlig fokus. Det er stuerent i politikken, men ikke i næringslivet ennå.

Har HP havnet i skyggen av deg i media, tror du?

Tvert i mot – HP var i mye større grad i skyggen før. Sammenligner du med feks Cisco, Microsoft, Dell og Steria har HP Norge sin andel av oppmerksomheten/omtalen gått fra 11% i 2012 til 22% i 2013 og tilsvarende i første halvår 2014 – altså en dobling. I tillegg – hvilket er veldig viktig for HPs eget fokus på å bli mer synlig, så har vi redusert andelen av pressens omtale i ren, tradisjonell fagpresse fra 67% i perioden 2010 til 2012 (basert på 24 artikler), mens denne andelen i perioden 2012 til 2014 var på 40% – med et volum i fagpressen som var mye høyere enn de to foregående årene, og et totalvolum som var nesten 4-doblet.

I den grad noen har havnet i skyggen, så er det andre IT-selskaper som ikke har evnet å komme seg ut av IT-bransjen, hvilket flere må gjøre for å tiltrekke seg nye medarbeidere, styrke IT kompetansen i landet, bli mer relevante for et marked i endring og å kommunisere essensiell kompetanse rundt digitaliseringsprosjektet vi står ovenfor i Norge.

At vår økte synlighet i media har gitt positive resultater for selskapet vårt, som har vært og er i massiv omstilling, levner ingen tvil. Vi har i perioden økt medarbeidertildfredshet med 9%, økt kundetilfredshet med 5%, redusert turnover radikalt – noe som har vært et stort problem hos oss, å holde på ansatte i en bransje med 0-1% arbeidsledighet, signert helt nye kontrakter med nye kunder, ligget foran andre konkurrenter i omstillingen hvor inntjeningen har gått ned – har vi mistet mindre, og ikke minst fått internasjonal oppmerksomhet til HP Norge i HP Corporate. Det er vi stolte av. Det har vært viktig for å levere resultater i en krevende periode. Hvordan tallene våre hadde sett ut uten våre noe utradisjonelle grep, det hadde vært en interessant øvelse.

Har du bevisst søkt medienes oppmerksomhet, og har det i så fall vært fordi du ønsket å nå ut med et personlig budskap eller har det også vært et ønske om å bidra til større oppmerksomhet rundt HP?

Jeg gjorde ett forsøk når bloggen om ledelse, «tinteguri» var lansert. Det gikk ikke spesielt bra. Kampanje var ikke interessert i HP eller HP sjefens tanker om sosiale medier. Siden den gang har alle mediehenvendelser primært kommet til oss og vi har vært tilgjengelige, flere av oss.

Flere nøkkelpersoner i HP har de siste to årene gått en bratt lærekurve på mediehåndtering. Mange har gått foran for sine områder, som for eksempel vår HR direktør som har deltatt på NRK sendinger rundt seniorpolitikk, innkalt politikere for å diskutere behovet for fleksibilitet rundt arbeidsmiljøloven til teknologidirektøren som har gjennomført KidsaKoder og holdt foredrag om digitalisering på helt nye arenaer,  til vår juridiske direktør som arrangere julegavepakkefest for Kirkens Bymisjon hjemme hos seg. Garasjebandet vårt har skrvet egenkomponerte sanger til kunder som Posten.

Det er ekte engasjement, mennesker og historier som fanger medias oppmerksomhet, ikke en tradisjonell produktpresentasjon av våre servere. Dette var vi veldig klare på i 2012 da vi la strategien vår hvor ett av målene var å bli IT Norges mest synlige IT selskap. Vi måtte tenke nytt og sjefen måtte selv delta, gå foran. Det har jeg gjort ved å gi mine kolleger tillit og spillerom samtidig som at jeg også har levert egeninnsats.

Har du ellers andre tanker om temaet?

Jeg mener at selskapers tradisjonelle kommunikasjonsstrategi som i stor grad har handlet om å tilbakeholde informasjon, kommunisere i utvalgte bransjeorienterte kanaler med bestemte talspersoner og toppledere som skyver PR konsulentene foran seg er i stor endring. Jeg har stor tro på åpenhet, engasjement og tilgjengelighet utover tradisjonell jobbeskrivelse som nøkkelord for å bygge troverdighet og tillit, og derav vekst. Vi har ikke en etablert kultur for dette i Norge ennå. Men det kommer, mer og mer. Jeg går gjerne litt foran og tåler forenkling og latterliggjøring. Det er dramaturgien når man driver med endringsledelse i praksis det.

Psst: Å komme blant topp 25 synlige ledere, som eneste forretningskvinne, uten å ha brukt en krone på PR rådgivere, i ett selskap som HP som primært ikke er av stor interesse for norsk næringsliv, og å få en helside med bilde, ja, det er jaggu godt nok for de svina:)

dn

6 thoughts on “Om synlige ledere – noen refleksjoner

  1. Pingback: Litt i avisen, alt på bloggen | HansPetter.info

  2. Mycket inspirerande läsning för mig som ung kvinna i IT branschen. Härligt att du är så öppen med dina tankar, sann inspiration!

  3. Pingback: Hvor ble det av HP Norge? | HansPetter.info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *