‘Preludium’ Innovasjon Norge

Preludium betyr egentlig «forspill» (wiki)

«Nei takk, jeg er ikke interessert». Det var svaret da henvendelsen om rollen som øverste leder i Innovasjon Norge kom etter jul. Selv om jeg ikke kjente selskapet var jeg relativt (og i ettertid, overraskende klar?) rundt egen oppfatning. For kompleks organisasjon, for mange oppdrag , skal gjøre alt for alle, for vanskelig å endre, kompleks eierstruktur og politisk styrt på detaljnivå – nei, det passer ikke min profil. Så gikk det to måneder og ny henvendelse. Hodejegeren insisterte, vi skulle ta en prat. Hodejegeren leverte. Etter samtalen var jeg motivert – og meldte meg på prosessen.

Dette er snart et halvt år siden og siden den gang har motivasjonen bare økt. Leser du i detalj alle lenker som ligger på wiki  – stortingsmeldinger, Riksrevisjonens evaluering, Oxford kundeundersøkelser, NIFU step rapport, leserinnlegg og kommentarer fra Abelia, E24, DN, TV2, Aftenposten med flere –  er det umulig å ikke ønske seg oppgaven hvis man drives av å jobbe med samfunnsoppgaver OG endringsledelse.

«Fri & Fri»

Siste formelle arbeidsdag i HP Norge var 31.august og jeg har hatt fri, en omstillingsperiode frem til mandag 15.september. Det har vært helt nødvendig. Både å bli «mentalt ferdig» med HP Norge og å få mulighet til å prioritere noe helt annet enn daglige jobboppgaver, som hobbyen min, å skrive. Å kunne fokusere på internasjonal lansering av boken og å stille opp for unge studenter, grundere eller andre med presentasjoner av egne erfaringer. Det er min måte å hente energi på, å dele.

Men jeg har ikke sittet helt stille rundt nye jobboppgaver. Stabsdirektøren i Innovasjon Norge har fått nye muligheter og skal drive våre kontorer i Palo Alto. Dette er en nøkkelrolle, så stillingen ble utlyst i sommer og det har vært viktig å være personlig engasjert og tilstede i denne ansettelsesprosessen da vedkommende vil jobbe svært tett med meg.

Lytteprosessen har også startet. Jeg ønsket å møte nye kolleger i et allmøte i juni, slik at Innovasjon Norge folket fikk muligheten til å treffe meg og stille spørsmål før sommerferien satte inn. Min profil er annerledes og uventet for flere. Selv om velkomsten og lykkeønskningene har vært svært motiverende, så sitter det nok også mange og lurer, er utrygge og skeptiske. Hvordan vil hun passe inn? Hva vil hun endre? Skal vi få det som i næringslivet nå? Mister jeg jobben? Hva skjer med mitt område? Naturlige tanker.

Jeg har mottatt svært mange direkte innspill fra kolleger hele veien fra Japan kontoret til Møre og Romsdal. Engasjementet for jobben sin, viljen til å tenke nytt og ikke minst alle de konkrete forslagene har vært massive. Og jeg har lovet alle at det også blir SpeedDates i Innovasjon Norge. De første reiseplanene er allerede booket inn i kalenderen, og de som vil skal få muligheten til en 1/1. Prioritet nummer 1 i ny jobb, er å lytte.

Hva sier TwitterTemp’n?

Det mangler ikke innspill og formeninger rundt Innovasjon Norge. Men for et par uker siden ønsket jeg å teste ut hva Twitterfeeden i dag responderte på følgende:

twitter

Vi fikk inn over 500 kommentarer og innspill, fra ulike miljøer som blant annet Abelia, Virke, IKT-Norge, en rekke grundere, inkubatorer, kunnskapsparker, Lyse, DNV GL, politikere og mange flere. Poenget var å demonstrere en åpenhet, en invitasjon til dialog, på nye kommunikasjonsplattformer  – hvor man samtidig som man kommer med innspill på hva som må endres også bør ha noen klare tanker om hvordan de kan endres. Vi mottok lange bloggposter, emails og mindre kommentarer. Noen svært konkrete, andre mer overordnede. Alle innspillene blir tatt vare på og vil brukes videre i lytteprosessen.

Et annet poeng var også at ved å gjøre dette åpent, og ikke ved formelle skriv til Innovasjon Norge, ser andre hvor mange ulike innspill det er, hvor kompleks oppgaven vår er og gir et innblikk i hva som er generelle erfaringer, oppfatninger og synsing. Det må vi ta innover oss. Det spiller ingen rolle om vi sitter på en annen sannhet dersom markedet, samfunnet ikke oppfatter det slik. Da er det vår oppgave å gjøre noe med det, konstruktivt. Etter en rask analyse er dette resultatet:

Topp 10 anbefalte fokusområder:

 1. Forenkle byråkratiet
 2. Belønne originalitet og risikovilje
 3. Samarbeide mer med næringsliv og akademia
 4. Intern kultur og åpenhet
 5. Inkubatorfokus
 6. Distriktsoppdragsfokus versus nasjonal fokus
 7. Tid som kritisk faktor
 8. Klart språk og forventningsavklaring
 9. IKT som satsningsområde
 10. Miljø, GreenTech og fornybar energi som satsningsområder

Parallelt har jeg invitert til samme øvelse internt i Innovasjon Norge siden juni og resultatet av disse innspillene vil naturlig nok først bli presentert internt.

Hva skjer frem til jul? 

Oppgavene, inntrykkene og ikke minst spørsmålene er mange. Egen tilnærming til lederoppgaven vil være praktisk- og akademisk basert. De siste ti årene har jeg fulgt filosofien til professor John P Kotter ved Harvard, hans åtte steg for endring som beskrives i den velkjente fabelen «The Iceberg Is Melting». Det finnes mange teorier og observasjoner rundt endringsledelse, og det som er sikkert er at ingen eier fasiten. Som leder må man selv finne den retningen som stemmer overens med egne verdier og ikke minst praktisk erfaring.

Jeg har også stor sans for Bård Kuvaas, professor i organisasjonspsykologi på BI. Han sier: «…vi bør erstatte målstyring (hva/hvordan) med formålstyring (hva/hvordan OG hvorfor). Det tror jeg er et svært viktig perspektiv å ha med seg – hvorfor.

De fire hovedpunktene nedenfor er i hovedsak de jeg som øverste leder vil prioritere tiden på frem til jul, og mange av disse aktivitetene vil gå parallellt.

 • Lytte, lære og bli kjent

Å investere tid i å bli kjent med alle deler av organisasjonen, møte kolleger, styret, eiere, sentrale kundegrupper og samarbeidspartnere og ikke minst, få innsikt i det operative grunnlaget og forventninger når statsbudsjettet kommer i oktober – alle disse samtalene er premissgivere for å ikke være historieløs.  Innovasjon Norge er mer enn ti år. Vi er et resultat av en sammenslåing av tradisjonsrike organer og institusjoner. Det vil ta mer enn tre måneder å få nok innsikt, men det er en god start – for førsteinntrykket, spørsmålene jeg har nå er intuitive og vil fort forsvinne når jeg kommer inn i organisasjonen. Derfor er det viktig å bruke tid på å stille alle åpne spørsmål nå, til mange.

Interessen og engasjementet rundt Innovasjon Norge er enorm. Det er vi avhengig av at fortsetter. Det er dette engasjementet som demonstrer viktigheten av Innovasjon Norge – og vi må hele tiden lytte for å være relevante.

 •  Sette sammen lederteamet

Noe av det aller viktigste i ny rolle som øverste leder er å få på plass lederteamet for fremtiden, som blir mine direkterapporterende. Dette er et privilegie og en stor oppgave nye toppledere har uansett selskap. Lederteamet vil bli en viktig fasilitator i arbeidet og innsatsen som skal leveres fremover. Dette blir en åpen prosess med dagens lederteam. Det vil bli endringer i ledersammensetningen og det skal vi diskutere åpnet i dagens ledergruppe.

 • Finne tydelig retning

Vi må ha en felles historieforståelse og fremtidsbilde, som alle kan kjenne seg igjen i og som kan fortelles og forklare uansett om du jobber ved New York kontoret eller Alta kontoret. Vi leverer på 42 oppdrag, kompetansen er spredt og unik i mange tilfeller. Selv om man selv kun jobber med ett område er det viktig å ha en forståelse for hva man leverer og har ansvar for i det store bildet – og ikke minst;  ha respekt for andres leveranser og fokus. Det er silotankegang i alle store selskaper og jeg tror ikke Innovasjon Norge er et unntak her. Distriktskontorene må ha en minimumskunnskap rundt hva utekontorene leverer på og omvendt. Så må vi alle forstå årsakene til hvorfor vi ønsker å endre, hva endring betyr for den enkelte divisjon, hvordan og i hvilken rekkefølge.

Spørsmålene står i kø:

Hva var formålet da vi ble opprettet? Har det endret seg? Gjenspeiler det samfunnsagendaen og de langsiktige oppgavene landet vårt skal løse? Hva blir vår rolle? Innovasjon Norge som «tankeleder» og premissgiver for innovasjonspolitikken, hvilken rolle har vi hatt og hvor vil vi bidra videre? Hva med folk & kultur i organisasjonen, status etter sammenslåing i 2004? Er det fortsatt SND, Eksportrådet etc? Hvor er det det største uforløste potensialet ligger? Hvor skal vi fremover, og hvor må vi utvikle oss videre? Hva er de mest kjente mytene rundt Innovasjon Norge? Hva er vi mest stolt av de første ti årene? Hva har vi levert? Hva står igjen på ToDo listen? Hva skal vi ikke fortsette å levere, der privatmarkedet dekker behovene?  Hvordan bygger vi kritisk kunnskapsmasse på enkeltkontorer når det er få ansatte og mange oppgaver å levere på? Hvordan skal de få spisse sin kompetanse og levere kvalitet i alle ledd? Hvordan bruker vi teknologi i dialog med kunder og internt? Hvordan står det til med vår egen digitale kompetanse? – og det vil dukke opp en rekke nye spørsmål jo mer innsikt.

 • Formulere og implementere en tydelig endringsvisjon og strategi

Når vi har fått dette bildet på plass må vi forenkle og formulere en tydelig visjon, et bilde, en klar metafor for hvem vi er og hvor vi skal internt og eksternt. Dette må henge på greip, være opplagt å forstå og enkelt å styre etter. Vi må ha langsiktige og kortsiktige mål, og fokus på å gjøre og vise frem hvordan det vi gjør er 1/1 med hvem vi er og hva vi skal levere. En strategiprosess og plan er verdt 0 dersom den ikke sitter i ryggmargen, mobiliserer handling og skaper grunnlag for det som er det endelige målet; å ikke miste momentum men sikre en varig og revitalisert kultur for fremtiden som vi skal være stolte av!

Refleksjoner

Jeg gleder meg til mandag. Er ikke redd for oppgavens kompleksitet, men ydmyk og motivert. Det er mange som har spurt meg hvorfor jeg vil dette, som er bekymret, som tror det vil blir for mange skjær i sjøen, for slitsomt, tungt og tregt. Vanskelig å navigere i et massivt antall motiver, agendaer og høvdinger som vil ha ting på sin måte, som de alltid har styrt. At det vil sette store begrensninger på egen opparbeidet åpenhet, tilgjengelighet og samfunnsprofil, at jeg nå må «institusjoneres» for å lykkes i rollen.

På ingen måte! Det er en årsak til at min profil ble valgt. Ja, det blir åpenhet, det blir tilgjengelighet, det blir tillit, det blir handling – men det betyr ikke at det kan gjøres på en klok måte. Og det er nettopp derfor jeg vil ha denne fasiliteringsoppgaven. For det er rollen. En fasilitator. Det er allerede påbegynt et stort arbeid fra organisasjonen, et IN 2.0 ligger på tegnebordet. Sittende Regjering har signalisert mange av sine tanker, innspillene fra kunder og samarbeidspartnere er dokumentert de siste årene. Evalueringer også. Vi mangler egentlig ikke innspill. Mange nye tanker er allerede tenkt i organisasjonen, erfaringer er delt, nå er det endring som ønskes. Nå skal vi gjøre dette sammen.

Nå skal vi omsette læring av ti års erfaring (og titalls av år med ulike, etablerte kulturer) og innspill som fundament for de neste ti årene. Og vi skal gjøre det på litt nye måter. Vi starter med å ikke være historieløse. Vi skal samtidig mobilisere et mot til å tørre å endre, å utfordre det etablerte når vi har gode argumenter, data og løsninger til hvordan. Vi skal bruke nye kommunikasjonsformer og samarbeidsmåter, internt som eksternt. Vi skal kombinere tradisjonelle verktøy for ledelse med nye verktøy, og vi skal eksperimentere litt med formål om å bli enda bedre på å levere på samfunnsoppdragene våre.

Kjerneverdiene er tillit, nysgjerrighet, åpenhet og handling. Hvis ikke vi skal våge å tenke nytt, å gjøre nytt, hvordan skal vi da få troverdighet som et innovasjonsselskap? For det er det vi er. Ikke et rent forvaltningsorgan. Vi er ikke et NAV for næringslivet. Vi skal tilrettelegge for å best mulig stimulere til ny tiltrengt vekst og innovasjonskultur, vi skal bygge grundere og entreprenørskap, men vi skal også bistå i omstilling av etablert industri og ivareta våre øremerkede, nasjonale samfunnsoppgaver som handler om noe mer enn internasjonalt vekstpotensiale – og vi finansieres av skattepengene – DET har jeg enorm respekt for. Jeg gleder meg til mandag!

 

67 thoughts on “‘Preludium’ Innovasjon Norge

 1. Et knallbra notat. Tydelig og inspirerende.

  (Innovasjon) Norge er heldige som har fått deg som leder av denne enormt viktige jobben.

  All mulig lykke til!

 2. Flott, klar og trygg fortale fra en fantastisk dame. Innovasjon Norge kunne ikke fått en bedre leder. Og likte spesielt godt formålstyringen. Det gir mening – mål bak målet.
  Gratulerer med ny jobb!

  • Ja, det har du helt rett i! Stillstand er sjelden en god strategi over tid:) Det går fint ann å respektere historien OG legge føringer for fremtiden.

 3. Lykke til Anita! Din angrepsvinkel har jeg tro på. Stå på, endring er fine greier. Et miniråd som du sikkert har hørt før – ha et edruelig forhold til «100 dagers planen». Ting kan av ulike årsaker (gode/dårlige) ta litt lengre tid der enn andre steder du har vært.

  • Ja, det tar opplagt mer enn tre måneder både å forstå og å endre, men viktig å ta innovser seg inntrykkene, de første, før man blir en del av systemet selv:)

 4. Hei
  Det er inspirerende å se tankene dine om oppstarten av jobben i Innovasjon Norge. Det er en viktig organisasjon for næringsutviklingen i Norge!
  Jeg tror på at du er rett person til å lede endringsprosessen og utviklingen av denne viktige organisasjonene videre. Velkommen på styretur til Kongsberg til uken! Vi er glad for at dere kommer å besøker vårt viktigste næringsmiljø i Buskerud. Er litt lei meg for at jeg ikke får møtt dere da, men en solseng på kreta fikk pri denne gangen. Utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk møter dere fra oss.

  Lykke til i jobbstarten!
  Med hilsen Bente Bjerknes, leder for næringsarbeidet i Buskerud fylkeskommune

  • Tusen takk! Vi gleder oss til å besøke Kongsberg til uken – imponerende endringshistorie, mye å lære og ta med oss! Nyt ferien:)

 5. Takk for ord og erfaringer du deler :) Gull verd, selv for en *ikke-topp-leder* :)
  LYKKE TIL I NY JOBB! Sikker på du får til det du vil.
  Spennende å følge med deg på denne veien.

 6. Dette har jeg ventet på!!!
  Det har vært mye mindre input fra deg i det siste som jo er naturlig i den prosessen du har vært i. Det gleder meg at du deler det du har fått av innspill så langt og mer kommer etter at det er lagt frem internt selvfølgelig.

  Lykke til og stå på! Det blir bra med en ny profil med IN2.0, regner med signaturen din med åpenhet som en integrert del!

  • Ja, det ble hektisk i år Aleksander med bok og ny jobb, men bloggen lever i høyeste grad og den vil bli oppdatert med erfaringer underveis – det er jo derfor jeg opprettet den – den er ikke avhengig av jobboppgave, men skal følge livslæringa:)

 7. Det blir en spennende tid framover i Innovasjon Norge, og jeg er glad for å være en del av det som har vært og det som kommer. En innovasjonsreise? Vi har store muligheter som venter på oss!

 8. Takk for gode kloke ord! Det blir veldig spennende å følge med på denne utviklingen. Både internt i IN og ikke minst alt IN Norge kan bistå med lokalt, nasjonalt og internasjonalt! Lykke LYKKE til Anita og resten av dere i IN – vi gleder oss til handling og spennende prosjekter!!!

  • Tusen takk! Vi er klare, hele gjengen – både å feire leveranser de første ti årene og legge innsats og endring der vi mener det bør ligge for de neste ti:)

 9. Særdeles god beskrivelse av viktige utfordringer . Motiverende og inspirerende mht å bygge det fremtidige Innovasjon Norge.

 10. Pingback: Klar til start i Innovasjon Norge | 3in.no

 11. Lykke til Anita !! Dette blir spennende å følge. Ikke alt som må forandres i Innovasjon Norge. Masse som fungerer utmerket. Har dette året som 2.gangs gründer jobbet tett med Innovasjon Norge Nordland. Super støtte, gode råd/kompetanse og ikke minst virkemidler som er relevante og gode for et software selskap under etablering. Jeg har også besøkt gjengen i Palo Alto. De imponerte meg :-). Igjen lykke til !

 12. Ønsker deg masse lykke til Anita!

  Du er så absolutt rett dame for denne jobben og det vil bli spennende å følge deg og ditt arbeid fremover. Gleder meg virkelig :)
  Et stort heiearop fra oss i nord!

  En gründerlig hilsen fra Vibeke i Tromsø
  (en av gunnleggerne til gründerhuset FLOW)

 13. Kloke ord, spennende og inspirerende tanker. Jeg gleder meg til å følge IN og utviklingen der.

  Lykke til, Anita. Dette blir bra! :)

 14. Kjempebra, Anita!
  Deler gjerne mine erfaringer med deg om å bygge reell Innovasjonsevne inn i selskaper ved leilighet;) En kjempeviktig og ikke minst krevende jobb som krever sterk fokus på ferdigheter i Innovasjonsledelse. Lykke til i morgen! Yngve

 15. Strålende! Fantastisk inspirerende blogg – du kommer til å fortsatt rocke norsk næringsliv. Nå i en svært viktig rolle for oss som daglig jobber for utvikling, skape arbeidsplasser og arbeidsglede. Når du på din reise gjennom landet stopper opp i Bodø deler vi gjerne vår kunnskap om hva som skjer i distriktene og som vil ha betydning for innovasjon i Norge :) lykke til i ny jobb! Heidi hos PowerOffice

 16. Lykke til, Anita.
  Jeg ser med spenning frem til hva du får til – og håper at du har et styre som er klar over at ved å ansette deg får de noen som ikke kommer til å dilte rundt og gjøre som departementene vil. Så er spørsmålet om det i hele tatt er mulig å ruske opp i regler og rammebetingelser. Åpenhet rundt den prosessen er i alle fall ikke feil.

  Espen

 17. Pingback: Indspil til Innovasjon Norge | Dansk i Norge

 18. Pingback: InnovaKrohn Traaseth « Martin Koksrud Bekkelund

 19. Tusen takk for dagens inspirasjon. Du fikk meg til å reflektere over mye. Gleder meg til å følge ditt arbeid videre, og jeg heier på deg.
  Du kommer til å sette spor i veggene Innovasjon Norge.

 20. Gratulerer med drømmejobben (min) :)
  Utrolig spennende å se hvilken rolle Innovasjon Norge vil klare å inneha i å bringe Norge mot en fremtid der vi har nye inntektskilder.
  Lykke til!

 21. Hei Anita.
  Veldig spennende at du, muligens som første toppleder i staten, deler din veikart på en blogg. Du venter ikke på de 100 dagene men ‘innoverer’ dagen før du starter. Flott.
  Lykke til!

 22. Som ung student: Takk for at du deler
  Som innovasjonsentusiast: Til prosessen jeg meg gleder
  Som nysgjerrigper: Spennende å se hvordan det utvikler deg som leder

  Masse lykke til fra meg!

  Cilia

 23. Synd at det blir skivebom helt fra starten av. Å fokusere på et par-tre områder vil ikke fungere for Norge. Vi innoverer over et utrolig vidt spektrum, i alle slags nisjer. Skal man begynne å spisse dette, betyr det at de aller fleste eksisterende vil falle utenfor. Det vil også ta mange tiår å få igang nok startups i de segmentene som velges.

  Og hva blir det, sjømat og petroleums industri? Og hvem skal velge segmentene? Og alle de tusener av gründere med innsikt i helt spesielle nisjer blir satt på gangen. Skuffende at du ikke har fått med deg den enorme spredningen er en fordel, ikke en ulempe. For dette kan du ikke forandre uansett.

 24. Hei,
  Jeg har lest boken din og er virkelig imponert. Jeg vil få et råd av deg. Hvordan takler man personlig politikk og folk som ikke særlig er glad i innvandrer som gjør en bra jobb innen IT-bransjen?

 25. Lykke til! Du er mer enn god nok for de svina:)
  Velkommen til Norges kanskje viktigste innovasjonsmiljø i Hoffsveien 13 i Oslo: K8 industridesign, Bright Products, ConceptoMed, bbcompany og Get Started.

 26. Pingback: Første 90 dager i Innovasjon Norge | tinteguri

 27. Pingback: Blir 2015 et "gründerår"? | HansPetter.info

 28. Pingback: Et innblikk i omstillingsarbeidet som nå pågår i Innovasjon Norge | Innovasjonsbloggen

 29. Pingback: Første fase i omstillingsarbeidet i Innovasjon Norge gjennomført | Innovasjonsbloggen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *